Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 07.12.2023 - 08.12.2023
Added on: 10.05.2023

Fenomen snu

Type of the event:
Conference
City or town:
Poznań

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Centrum Badań im. Edyty Stein, Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu zapraszają do udziału w konferencji Fenomen snu.

A sen? Ach ten świat cichy, głuchy, tajemniczy
Życie duszy, czyż nie jest warte badań ludzi!

Adam Mickiewicz, Dziady, cz. III

Sen jest niezbędny dla regeneracji i przywrócenia sprawności organizmu. Pozwala oszczędzać ograniczone zasoby energii, uchronić nasze ciała przed wczesnym zużyciem, stanowi antidotum na stres. Zgoła inny jego aspekt ukazują nam marzenia senne, które chętnie
opowiadamy, a przeżycia z nimi związane fascynują nas, bądź niekiedy przerażają. Ta dwojaka natura snu, w niektórych językach uchwycona za pomocą dwóch różnych określeń (ang. sleep / dream, fr, le sommeil / le rêve), czyni go interdyscyplinarnym przedmiotem badań, zdolnym do przekraczania granic między naukami ścisłymi a humanistyką.
Dlatego też w ramach kolejnej konferencji naukowej organizowanej przez Centrum Badań im. Edyty Stein we współpracy z Katedrą Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym - pod hasłem
- „między humanistyką a medycyną” chcemy Państwa zaprosić do wspólnej refleksji nad fenomenem snu.
Sen jest obiektem zainteresowania wielu gałęzi medycyny (neurologii, psychiatrii, pulmonologii, laryngologii, kardiologii), ale też psychologii oraz dyscyplin humanistycznych – literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, historii sztuki czy teologii. Wynika to z
faktu, że refleksji medycznej nad snem towarzyszyła zawsze otoczka filozoficzna, a badania empiryczne nad nim rozwijały się równolegle do przekonań o jego magicznej, proroczej bądź heurystycznej mocy, w ramach których sen uznawano za szczególnego rodzaju komunikat.
Sen był też tematem wielu dzieł artystycznych (literackich, malarskich, filmowych), a estetyka oniryczna stanowi rozpoznawalną konwencję artystyczną. Od starożytności zastanawiano się, czy istnieje klucz, który otwiera świat snów i ich rzeczywistość. Zwykle pojawiali się też ludzie, którzy pretendowali do roli interpretatorów snów – zarówno wszelkiej maści specjaliści od wiedzy tajemnej, ezoterycznej, jak i uznani filozofowie (np. Arystoteles, De insomniis, De divinatione per somnum). Przełomem w
zakresie hermeneutyki snu było opublikowanie w 1899 roku pracy Zygmunta Freuda Objaśnianie marzeń sennych. Austriacki psychiatra uznał, że poprzez marzenia senne przemawiają do nas treści nieświadome, i powiązał sny z pragnieniem i sferą libidalną
jednostki. Po ponad stu latach o snach prowadzi się studia o wiele bardziej wnikliwe na podstawie badań empirycznych z zakresu medycyny i psychologii snu, w ramach których wyróżnia się odrębne psychosomatyczne aktywności w różnych jego fazach. Wydaje się, że im większy autorytet w interpretacji snu zdobywają nauki przyrodnicze, tym ich ocena jest pewniejsza, jednakże, mimo iż coraz lepiej rozumiemy jego mechanizmy, to sen nie przestaje nas fascynować swoją tajemniczą, czasami groźną, a czasami przyjazną mocą.
W ramach multidyscyplinarnej refleksji nad fenomenem snu proponujemy następujące szczegółowe pola tematyczne:
– sen w badaniach z obszaru nauk medycznych i psychologicznych;
– znaczenie snu dla funkcjonowania człowieka (w perspektywie fizjologicznej, ale też społecznej, ekonomicznej etc.);
– hermeneutyki snu (filozoficzna, psychoanalityczna, ludowa etc.);
– artystyczne przedstawienia snu i marzeń sennych;
– słynne sny w dziejach ludzkości, przekazach religijnych i dziełach artystycznych.

Zachęcamy Państwa do udziału w konferencji i prosimy o nadsyłanie abstraktów z podaniem tytułu oraz streszczenia planowanego wystąpienia (długość do 900 znaków), stopnia naukowego i afiliacji wraz z adresem mailowym do dnia 15 października 2023 roku
na adres cbes@amu.edu.pl z dopiskiem „Fenomen snu”.

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 240 zł (doktoranci) oraz 380 zł (pozostali referenci). Pokryje ona koszty organizacyjne, wyżywienie oraz koszty publikacji tekstów, które pomyślnie przejdą procedurę recenzowania. Wszelkich dodatkowych
informacji mogą Państwo spodziewać się w szczegółowym informatorze konferencyjnym, w którym wskażemy także dane konta konferencyjnego do przelewu. Roześlemy go zaraz po akceptacji referatów. O ostatecznym dopuszczeniu do wystąpienia konferencyjnego zadecyduje wpłata na konto organizatorów konferencji, którą należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2023.
Zastrzegamy, że w związku z pandemią koronawirusa to okoliczności zadecydują, czy konferencja odbędzie się w formie tradycyjnej czy online - będziemy informować o ewentualnych zmianach organizacyjnych, gdy czas sesji będzie się zbliżał.

W imieniu organizatorów

Kierownik Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
dr hab. Ewa Baum, prof. UMP

Naczelny Lekarz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu
dr hab. med. Szczepan Cofta

Dyrektor Centrum Badań im. Edyty Stein Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Anna Grzegorczyk

Information

Application deadline for speakers:
15.10.2023
Fee:
380 zł i 240 zł (doktoranci)
Added on:
10 May 2023; 21:44 (Mariola Wilczak)
Edited on:
10 May 2023; 21:44 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.