Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 10.09.2020 - 11.09.2020 g.12:00
Added on: 13.12.2019

Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku

Type of the event:
Conference
City or town:
Bydgoszcz

Katedra Literatury Polskiej i Rosyjskiej, Wydział Literaturoznawstwa, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza na interdyscyplinarną ogólnopolską konferencję naukową Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku, która odbędzie się w dniach 10-11 września 2020 r. w Bydgoszczy.

źródło: Pixabay

Celem konferencji "Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku" jest integracja środowiska naukowego zainteresowanego współcześnie konceptualizowaną tematyką dzieciństwa (nieuchronnie również dziecka) w literaturze i kulturze, tak w obrębie samych tekstów kultury (literatura, film, inne dziedziny ekspresji artystycznej), jak i kwestii teoretycznych czy metodologicznych, np. odsyłających do childhood studies. Pragniemy rozwinąć naszą dyskusję wokół dwu kwestii zasadniczych: usiłowań i możliwości twórczych reprezentacji dzieciństwa i tego rezultatów z jednej strony, jak i traktowania go w kategoriach konstruktu kulturowego zaadoptowanego przez sztukę z drugiej. Z jednej strony ciekawi nas wyodrębnienie tendencji do odzwierciedlania w tekście świata przedliterackiego lub szerzej – przedartystycznego, z drugiej wyjaśnienie praw i mechanizmów kreacji (wytwarzania) tego świata: przez epokę, kulturę, literaturę, dzieła sztuki. Interesuje nas także spojrzenie na tytułowy temat z punktu widzenia przedstawicieli innych dziedzin nauki, którzy zechcą zaprezentować swe badania na przykładzie wybranych dokonań artystycznych.

Spośród wielu zagadnień, których listy oczywiście nie zamykamy, proponujemy następujące tematy:

- dzieciństwo w świecie objętym wojnami i konfliktami politycznymi,

- dzieciństwo a procesy kolonizacyjne,

-  dzieciństwo i Holocaust,

- dziecko wojny, dziecko pokoju,

- topos arkadii dzieciństwa wobec obszarów traumy dzieciństwa,

- sacrum dzieciństwa: świat „przedgrzeszny”,

- dzieciństwo w świetle przeobrażeń kulturowo-cywilizacyjnych XXI wieku,

- dzieciństwo w literaturze i sztuce popularnej,

- dzieciństwo a próg aksjologiczny dojrzewania,

- dzieciństwo PRL-owskie i jego obraz w literaturze i kulturze przełomu stuleci oraz XXI wieku,

- dzieciństwo a inspiracje geopoetyki (ew. innych współczesnych orientacji metodologicznych),

- dzieciństwo a problemy genologii literackiej (wyzwania gatunkowe),

- dzieciństwo w perspektywie narracji pokoleniowej w liryce, prozie, filmie i in.

- dzieciństwo w literaturze wspomnieniowej, w literaturze faktu,

- maladyczne narracje a dzieciństwo,

- dzieciństwo w filmie XXI wieku,

- poetyka dzieciństwa w sztuce, filmie, literaturze,

- tradycje i źródła współczesnych (re)prezentacji i konstrukcji kulturowych dzieciństwa w dziełach epok     minionych,

- dekonstrukcje dzieciństwa.

Zaproszenie kierujemy tak do doświadczonych badaczy, jak i doktorantów.


Zgłoszenia tematów wraz z krótkim abstraktem prosimy kierować do 15 czerwca 2020 r. na adres: dziecinstwo.konferencja.ukw@ukw.edu.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ich wyboru spośród nadesłanych propozycji. Długość wystąpienia nie powinna przekraczać 20 minut. Językiem konferencyjnym jest język polski. Kwalifikację referatu do uczestnictwa w konferencji ogłosimy 20 czerwca. Przewidujemy publikację recenzowanej monografii pokonferencyjnej.


Komitet Naukowy i Organizacyjny konferencji:

Dr hab. Alicja Dąbrowska, prof. ucz.

Dr hab. Robert Mielhorski, prof. ucz.

Dr hab. Beata Morzyńska-Wrzosek, prof. ucz.

Mgr Damian Skawiński (sekretarz)

Information

Address:
Hotel City, ul. 3 Maja 6, Bydgoszcz
Application deadline for speakers:
15.06.2020 12:00
Application deadline for participants:
15.06.2020 12:00
Fee:
Opłata za udział w konferencji, obejmująca przerwy kawowe, obiad, uroczystą kolację oraz materiały konferencyjne i wkład w koszty wydania książki wynosi 450 zł., dla doktorantów 350 zł. Opłatę konferencyjną wnieść należy do 31 lipca 2020 r. na konto: Santander Bank Polska S.A. 13 Oddział w Bydgoszczy 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000 z dopiskiem „Dzieciństwo” (w razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi) Wiadomość w sprawie decyzji o przyjęciu tematu oraz inne informacje szczegółowe przekażemy osobnym mailem. Nie zapewniamy noclegu, możemy wskazać rekomendowane przez nas miejsca hotelowe. Faktury są wystawiane i opisane zgodnie z danymi płatnika, które zostały zamieszczone na rachunku (bez możliwości zmiany). Koszty dojazdu i zakwaterowania pokrywają uczestnicy / jednostki delegujące. Po zaakceptowaniu tematu otrzymają Państwo dodatkowe informacje dotyczące noclegów.

See also

20.02.2020

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu "Polsko-gruzińskie związki literackie, językowe i historyczne". Edycja I: "Dialog kultury gruzińskiej i polskiej w XIX i XX wieku. Literatura – język – historia"

Organizatorami wydarzenia są: Katedra Badań Filologicznych "Wschód – Zachód", Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydział Filologiczny Państwowego Uniwersytetu im. Akakiego Ceretelego w Kutaisi (Gruzja).

26.02.2018

Dyslokacje. Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością

Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową Dyslokacje. Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością.

10.09.2019

Moda w zwierciadle kultury. Język – literatura – kultura

Proponujemy dwojakie rozumienie mody – zarówno w kontekście znaczenia mody i przemian stroju, jak i w perspektywie tożsamościowej i podmiotowej. Proponujemy wielokierunkowe ujęcie tematu mody, angażujące badaczy z różnych dziedzin nauk humanistycznych, w tym literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców. Interesują nas rozważania w kontekście dyskursów na temat mody w literaturze, filmie, teatrze, sztukach wizualnych, kulturze popularnej, mediach, a także z zakresu estetyki, fashion studies czy performance. (z ogłoszenia Organizatorów)

11.10.2018

Zaproszenie do publikacji tekstów w czasopiśmie „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”

Redakcja półrocznika „Dzieciństwo. Literatura i Kultura” – wydawanego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego – zaprasza do nadsyłania artykułów (w języku polskim lub angielskim) do pierwszego numeru czasopisma.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.