Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 10.09.2020 - 11.09.2020 g.12:00
Дата размещения: 13.12.2019

Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Bydgoszcz

Katedra Literatury Polskiej i Rosyjskiej, Wydział Literaturoznawstwa, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza na interdyscyplinarną ogólnopolską konferencję naukową Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku, która odbędzie się w dniach 10-11 września 2020 r. w Bydgoszczy.

źródło: Pixabay

Celem konferencji "Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku" jest integracja środowiska naukowego zainteresowanego współcześnie konceptualizowaną tematyką dzieciństwa (nieuchronnie również dziecka) w literaturze i kulturze, tak w obrębie samych tekstów kultury (literatura, film, inne dziedziny ekspresji artystycznej), jak i kwestii teoretycznych czy metodologicznych, np. odsyłających do childhood studies. Pragniemy rozwinąć naszą dyskusję wokół dwu kwestii zasadniczych: usiłowań i możliwości twórczych reprezentacji dzieciństwa i tego rezultatów z jednej strony, jak i traktowania go w kategoriach konstruktu kulturowego zaadoptowanego przez sztukę z drugiej. Z jednej strony ciekawi nas wyodrębnienie tendencji do odzwierciedlania w tekście świata przedliterackiego lub szerzej – przedartystycznego, z drugiej wyjaśnienie praw i mechanizmów kreacji (wytwarzania) tego świata: przez epokę, kulturę, literaturę, dzieła sztuki. Interesuje nas także spojrzenie na tytułowy temat z punktu widzenia przedstawicieli innych dziedzin nauki, którzy zechcą zaprezentować swe badania na przykładzie wybranych dokonań artystycznych.

Spośród wielu zagadnień, których listy oczywiście nie zamykamy, proponujemy następujące tematy:

- dzieciństwo w świecie objętym wojnami i konfliktami politycznymi,

- dzieciństwo a procesy kolonizacyjne,

-  dzieciństwo i Holocaust,

- dziecko wojny, dziecko pokoju,

- topos arkadii dzieciństwa wobec obszarów traumy dzieciństwa,

- sacrum dzieciństwa: świat „przedgrzeszny”,

- dzieciństwo w świetle przeobrażeń kulturowo-cywilizacyjnych XXI wieku,

- dzieciństwo w literaturze i sztuce popularnej,

- dzieciństwo a próg aksjologiczny dojrzewania,

- dzieciństwo PRL-owskie i jego obraz w literaturze i kulturze przełomu stuleci oraz XXI wieku,

- dzieciństwo a inspiracje geopoetyki (ew. innych współczesnych orientacji metodologicznych),

- dzieciństwo a problemy genologii literackiej (wyzwania gatunkowe),

- dzieciństwo w perspektywie narracji pokoleniowej w liryce, prozie, filmie i in.

- dzieciństwo w literaturze wspomnieniowej, w literaturze faktu,

- maladyczne narracje a dzieciństwo,

- dzieciństwo w filmie XXI wieku,

- poetyka dzieciństwa w sztuce, filmie, literaturze,

- tradycje i źródła współczesnych (re)prezentacji i konstrukcji kulturowych dzieciństwa w dziełach epok     minionych,

- dekonstrukcje dzieciństwa.

Zaproszenie kierujemy tak do doświadczonych badaczy, jak i doktorantów.


Zgłoszenia tematów wraz z krótkim abstraktem prosimy kierować do 15 czerwca 2020 r. na adres: dziecinstwo.konferencja.ukw@ukw.edu.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ich wyboru spośród nadesłanych propozycji. Długość wystąpienia nie powinna przekraczać 20 minut. Językiem konferencyjnym jest język polski. Kwalifikację referatu do uczestnictwa w konferencji ogłosimy 20 czerwca. Przewidujemy publikację recenzowanej monografii pokonferencyjnej.


Komitet Naukowy i Organizacyjny konferencji:

Dr hab. Alicja Dąbrowska, prof. ucz.

Dr hab. Robert Mielhorski, prof. ucz.

Dr hab. Beata Morzyńska-Wrzosek, prof. ucz.

Mgr Damian Skawiński (sekretarz)

Информация

Адрес:
Hotel City, ul. 3 Maja 6, Bydgoszcz
Подача заявок для докладчиков до:
15.06.2020 12:00
Подача заявок для участников до:
15.06.2020 12:00
Оплата:
Opłata za udział w konferencji, obejmująca przerwy kawowe, obiad, uroczystą kolację oraz materiały konferencyjne i wkład w koszty wydania książki wynosi 450 zł., dla doktorantów 350 zł. Opłatę konferencyjną wnieść należy do 31 lipca 2020 r. na konto: Santander Bank Polska S.A. 13 Oddział w Bydgoszczy 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000 z dopiskiem „Dzieciństwo” (w razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi) Wiadomość w sprawie decyzji o przyjęciu tematu oraz inne informacje szczegółowe przekażemy osobnym mailem. Nie zapewniamy noclegu, możemy wskazać rekomendowane przez nas miejsca hotelowe. Faktury są wystawiane i opisane zgodnie z danymi płatnika, które zostały zamieszczone na rachunku (bez możliwości zmiany). Koszty dojazdu i zakwaterowania pokrywają uczestnicy / jednostki delegujące. Po zaakceptowaniu tematu otrzymają Państwo dodatkowe informacje dotyczące noclegów.
Дата размещенияСкачать:

Смотреть также

20.02.2020

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu "Polsko-gruzińskie związki literackie, językowe i historyczne". Edycja I: "Dialog kultury gruzińskiej i polskiej w XIX i XX wieku. Literatura – język – historia"

Organizatorami wydarzenia są: Katedra Badań Filologicznych "Wschód – Zachód", Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydział Filologiczny Państwowego Uniwersytetu im. Akakiego Ceretelego w Kutaisi (Gruzja).

26.02.2018

Dyslokacje. Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością

Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową Dyslokacje. Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością.

10.09.2019

Moda w zwierciadle kultury. Język – literatura – kultura

Proponujemy dwojakie rozumienie mody – zarówno w kontekście znaczenia mody i przemian stroju, jak i w perspektywie tożsamościowej i podmiotowej. Proponujemy wielokierunkowe ujęcie tematu mody, angażujące badaczy z różnych dziedzin nauk humanistycznych, w tym literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców. Interesują nas rozważania w kontekście dyskursów na temat mody w literaturze, filmie, teatrze, sztukach wizualnych, kulturze popularnej, mediach, a także z zakresu estetyki, fashion studies czy performance. (z ogłoszenia Organizatorów)

11.10.2018

Zaproszenie do publikacji tekstów w czasopiśmie „Dzieciństwo. Literatura i Kultura”

Redakcja półrocznika „Dzieciństwo. Literatura i Kultura” – wydawanego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego – zaprasza do nadsyłania artykułów (w języku polskim lub angielskim) do pierwszego numeru czasopisma.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах