Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 24.04.2024
Deadline for applications: 03.06.2024

Polsko-ukraińskie projekty naukowe 2024

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej zaprasza do udziału w czwartym konkursie DLA UKRAINYNaukowcy z Ukrainy mogą nawiązać współpracę z polskimi badaczami i wspólnie zrealizować badania z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. 

Celem programu DLA UKRAINY jest wspieranie badaczy i badaczek z Ukrainy, tak aby mogli kontynuować pracę naukową poprzez współpracę z polskimi badaczami i ośrodkami naukowymi.

Program oferuje możliwość zdobycia rocznego grantu w wysokości 268,8 tys. zł na polsko-ukraiński projekt naukowy obejmujący zagadnienia związane z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. Projekty muszą dotyczyć tematów o znaczeniu istotnym dla obu krajów.

Do konkursu w programie DLA UKRAINY przystąpić może para naukowców – jeden z Polski, a drugi z Ukrainy. Wnioskodawcy muszą posiadać stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 12 lat przed złożeniem wniosku. Inaczej niż w poprzednich konkursach organizowanych w ramach programu, osoba reprezentująca stronę ukraińską musi w dniu składania wniosku być nie tylko zatrudniona w ukraińskiej instytucji prowadzącej badania, ale również przebywać i później realizować projekt w Ukrainie.  

W imieniu obojga naukowców wniosek składa osoba pracująca w Polsce, wraz z instytucją prowadzącą badania naukowe w Polsce, w której realizowany będzie projekt (jednostka goszcząca).

Dzięki środkom pozyskanym przez Fundację od darczyńców wspierających program DLA UKRAINY, w czwartym konkursie możliwe jest zawnioskowanie o dofinansowanie wynagrodzenia dodatkowej osoby – doktoranta/ doktorantki – która zostanie zaangażowana w realizację projektu.

Wnioski zgłoszone do konkursu oceniane są przez międzynarodowy panel ekspertów powołany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Wnioski są przyjmowane wyłącznie w języku angielskim za pośrednictwem elektronicznego systemu aplikacyjnego na stronie: www.wnioski.fnp.org.pl.

Termin składania wniosków w czwartym konkursie upływa w dniu 3 czerwca 2024.

W czwartym konkursie Fundacja planuje sfinansować do 3 grantów. Ogłoszenie wyników jest planowane na czwarty kwartał 2024.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela koordynatorka programu DLA UKRAINY dr Sofia Azovtseva: tel.: +48 22 845 95 11, kom.: +48 691 512 451, email: azovtseva@fnp.org.pl.

(Informacje ze strony internetowej FNP)

Information

Added on:
24 April 2024; 13:36 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
24 April 2024; 13:36 (Piotr Bordzoł)

See also

04.12.2022

Granty dla naukowców z Ukrainy

Fundacja Kościuszkowska zaprasza do składania wniosków w kolejnej edycji programu grantowego dla naukowców z Ukrainy „Freedom starts with your mind”. 

22.03.2021

Międzynarodowe projekty badawcze w obszarze nauk humanistycznych i społecznych CHANSE

Narodowe Centrum Nauki, koordynator projektu Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe (CHANSE), zaprasza do składania wniosków w konkursie Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age.

26.02.2018

Polsko-niemiecki dialog w naukach humanistycznych i społecznych

Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki  wspiera projekty i zamierzenia w dziedzinie nauki i badań naukowych, które przyczyniają się do porozumienia między narodami, a tym samym do integracji europejskiej. W ramach tego ogólnopaństwowego zadania szczególne znaczenie przypada projektom wywodzącym się z polsko-niemieckiego pogranicza. Zasadą jest, że projekty i zamierzenia powinny być realizowane w ramach polsko-niemieckiej współpracy przez studentów, naukowców i badaczy obu krajów. Kooperację tę można rozszerzyć, dobierając także partnerów z innych krajów.

26.10.2020

Granty Interwencyjne NAWA

Ciągły nabór do programu Granty Interwencyjne NAWA trwa do końca 2020 roku. O dofinansowanie w ramach szybkiej ścieżki mogą walczyć projekty z wszystkich dziedzin nauki, wymagające wykonania badań niezwłocznie, także z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.