Polish Studies Newsletter

Contest

Zdj. dodane przez Ariel Castillo | Pexels
Added on: 04.12.2022
Deadline for applications: 06.12.2022

Granty dla naukowców z Ukrainy

Fundacja Kościuszkowska zaprasza do składania wniosków w kolejnej edycji programu grantowego dla naukowców z Ukrainy „Freedom starts with your mind”. 

Program adresowany jest do naukowców z Ukrainy, posiadających obywatelstwo ukraińskie oraz stopień naukowy co najmniej doktora (PhD). Komisja rozpatruje wnioski naukowe osób z Ukrainy, które:

  • realizowały badania naukowe w Polsce nie wcześniej niż początek roku akademickiego 2021/2022 i w wyniku wojny zostały zmuszone do pozostania w Polsce;
  • w wyniku działań wojennych przyjechały do Polski po 24 lutego 2022 roku.

Grant przyznawany jest tylko jeden raz – zgłoszenia naukowców, którzy otrzymali wcześniej grant naukowy z Fundacji Kościuszkowskiej, nie będą rozpatrywane.

Warunkiem otrzymania grantu jest bycie pracownikiem lub współpracownikiem naukowym ukraińskiej wyższej uczelni lub innej jednostki naukowo-badawczej – fakt ten należy potwierdzić pismem z macierzystej uczelni. Projekt naukowy opisany w aplikacji powinien być realizowany we współpracy z polską uczelnią lub instytucją naukowo-badawczą. Do aplikacji należy załączyć list rekomendacyjny od partnera naukowego z polskiej uczelni, potwierdzający gotowość współpracy. Ważnym elementem współpracy jest możliwość włączania naukowca z Ukrainy w działalność naukowo-dydaktyczną polskiej placówki naukowej.

Kandydat powinien przedstawić opis swojej dotychczasowej działalności naukowej, a szczególnie: publikacje, granty, udział w konferencjach naukowych. Prosimy o dołączenie linków pozwalających na dostęp do materiałów potwierdzających doświadczenie naukowe.

Fundacja Kościuszkowska na podstawie rekomendacji Komisji przyzna granty w wysokości 10 000 PLN. Przed wypłaceniem grantu zostanie podpisana umowa, grant zostanie wypłacony przelewem na polskie konto bankowe.

zgłoszenia należy dokonać przez wypełnienie formularza online https://form.jotform.com/forms5000/freedom-starts-with-your-mind oraz dołączenie następujących dokumentów:

  • cv kandydata;
  • skan z paszportu potwierdzający przekroczenie granicy;
  • opis naukowej działalności kandydata;
  • opis projektu naukowego do realizacji w Polsce;
  • skan listu lub maila współpracownika z polskiej uczelni lub placówki naukowo-badawczej, potwierdzającego gotowość współpracy przy realizacji projektu.

Zgłoszenia należy wypełniać w języku polskim lub angielskim.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 grudnia 2022 o godz. 18:00 czasu polskiego.

W razie pytań, organizatorzy proszą o kontakt email: warsaw@thekf.org (język polski lub angielski).

Granty są wypłacane ze środków otrzymanych od Darczyńców Fundacji Kościuszkowskiej w USA.

Źródło: kfpoland.org/Freedom-starts-with-your-mind-1

 

Information

Added on:
4 December 2022; 16:21 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
4 December 2022; 16:21 (Piotr Bordzoł)

See also

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.