Biuletyn Polonistyczny

Konkurs

Zdj. dodane przez Ariel Castillo | Pexels
Data dodania: 04.12.2022
Termin zgłoszeń: 06.12.2022

Granty dla naukowców z Ukrainy

Fundacja Kościuszkowska zaprasza do składania wniosków w kolejnej edycji programu grantowego dla naukowców z Ukrainy „Freedom starts with your mind”. 

Program adresowany jest do naukowców z Ukrainy, posiadających obywatelstwo ukraińskie oraz stopień naukowy co najmniej doktora (PhD). Komisja rozpatruje wnioski naukowe osób z Ukrainy, które:

  • realizowały badania naukowe w Polsce nie wcześniej niż początek roku akademickiego 2021/2022 i w wyniku wojny zostały zmuszone do pozostania w Polsce;
  • w wyniku działań wojennych przyjechały do Polski po 24 lutego 2022 roku.

Grant przyznawany jest tylko jeden raz – zgłoszenia naukowców, którzy otrzymali wcześniej grant naukowy z Fundacji Kościuszkowskiej, nie będą rozpatrywane.

Warunkiem otrzymania grantu jest bycie pracownikiem lub współpracownikiem naukowym ukraińskiej wyższej uczelni lub innej jednostki naukowo-badawczej – fakt ten należy potwierdzić pismem z macierzystej uczelni. Projekt naukowy opisany w aplikacji powinien być realizowany we współpracy z polską uczelnią lub instytucją naukowo-badawczą. Do aplikacji należy załączyć list rekomendacyjny od partnera naukowego z polskiej uczelni, potwierdzający gotowość współpracy. Ważnym elementem współpracy jest możliwość włączania naukowca z Ukrainy w działalność naukowo-dydaktyczną polskiej placówki naukowej.

Kandydat powinien przedstawić opis swojej dotychczasowej działalności naukowej, a szczególnie: publikacje, granty, udział w konferencjach naukowych. Prosimy o dołączenie linków pozwalających na dostęp do materiałów potwierdzających doświadczenie naukowe.

Fundacja Kościuszkowska na podstawie rekomendacji Komisji przyzna granty w wysokości 10 000 PLN. Przed wypłaceniem grantu zostanie podpisana umowa, grant zostanie wypłacony przelewem na polskie konto bankowe.

zgłoszenia należy dokonać przez wypełnienie formularza online https://form.jotform.com/forms5000/freedom-starts-with-your-mind oraz dołączenie następujących dokumentów:

  • cv kandydata;
  • skan z paszportu potwierdzający przekroczenie granicy;
  • opis naukowej działalności kandydata;
  • opis projektu naukowego do realizacji w Polsce;
  • skan listu lub maila współpracownika z polskiej uczelni lub placówki naukowo-badawczej, potwierdzającego gotowość współpracy przy realizacji projektu.

Zgłoszenia należy wypełniać w języku polskim lub angielskim.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 grudnia 2022 o godz. 18:00 czasu polskiego.

W razie pytań, organizatorzy proszą o kontakt email: warsaw@thekf.org (język polski lub angielski).

Granty są wypłacane ze środków otrzymanych od Darczyńców Fundacji Kościuszkowskiej w USA.

Źródło: kfpoland.org/Freedom-starts-with-your-mind-1

 

Informacje

Data dodania:
4 grudnia 2022; 16:21 (Piotr Bordzoł)
Data edycji:
4 grudnia 2022; 16:21 (Piotr Bordzoł)

Zobacz także

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.