Biuletyn Polonistyczny

Konkurs

Data dodania: 12.05.2019
Termin zgłoszeń: 30.05.2019

Program wymiany osobowej studentów i naukowców - przyjazdy

Celem Programu jest zwiększenie stopnia internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego oraz stworzenie możliwości nawiązania bądź pogłębienia już istniejącej współpracy akademickiej pomiędzy polskimi izagranicznymi instytucjami systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Oferta przyjazdowa dotyczy następujących krajów: Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Egipt, Francja, Grecja, Izrael, Japonia, Jemen, Kazachstan, Korei, Macedonia, Meksyk, Mongolia, Niemcy, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Tajwan, Ukraina, Węgry, Wietnam, Włochy.

O udział w Programie mogą ubiegać się osoby fizyczne:

- będące absolwentami szkół średnich w kraju zamieszkania, posiadającymi w momencie zakończenia naboru do Programu świadectwo ukończenia szkoły, dające im prawo do podjęcia studiów w kraju wydania na dowolnym kierunku i typie uczelni, lub

- będące studentami w zagranicznych uczelniach, lub

- odbywające studia doktoranckie w zagranicznych uczelniach lub w instytucjach naukowych, lub

- będące absolwentami studiów wyższych, które uzyskały dyplom nie wcześniej niż dwa lata przed obecną rekrutacją i posiadające rekomendację swojej uczelni – ubiegające się oprzyjęcie na kolejny stopień kształcenia,lub

- będące pracownikami naukowymi, dydaktycznymi lub naukowo-dydaktycznymi zagranicznych uczelni lub instytutów naukowych, zgłoszone przez zagraniczne instytucje partnerskie w ramach obowiązującej umowy międzynarodowej lub współpracy bilateralnej.

W ramach Programu uprawnione są przyjazdy, których celem może być:

- odbycie stażu naukowego;

- odbycie studiów częściowych;

- odbycie studiów wyższych (I, II stopnia, jednolitych magisterskich lub studiów doktoranckich);

- studia wyższe mogą być poprzedzone kursem przygotowawczym do studiów;

- wizyta studyjna;

- pozyskanie materiałów do pracy naukowej;

- prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych;

- inna forma lub formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją studiów, pracy doktorskiej lub pracy naukowej.

Przyjazdy mogą trwać od 3 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim – w zależności od zapisów umowy, w oparciu o którą odbywa się współpraca.

Informacje

Słowa kluczowe:
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.