Polish Studies Newsletter

Contest

Zdj. Canva Studio z Pexels
Added on: 22.03.2021
Deadline for applications: 07.05.2021

Międzynarodowe projekty badawcze w obszarze nauk humanistycznych i społecznych CHANSE

Institutions:

Narodowe Centrum Nauki, koordynator projektu Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe (CHANSE), zaprasza do składania wniosków w konkursie Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age.

Udział w konkursie to możliwość uzyskania środków na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów oraz doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, a także na pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

W konkursie mogą startować zespoły badawcze złożone z co najmniej 4 grup naukowców pochodzących z minimum 4 różnych krajów uczestniczących w konkursie.

Kraje, które wezmą udział w konkursie to: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania.

Wnioski składane będą w dwóch etapach:

Etap pierwszy:

  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wspólnego wniosku skróconego tzw. Outline Proposal w języku angielskim.

Etap drugi:

  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi pełnego wniosku wspólnego tzw. Full Proposal w języku angielskim;
  • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do Narodowego Centrum Nauki w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF w terminie do 7 dni po upływie terminu składania wniosków wspólnych pełnych na poziomie międzynarodowym.

Budżet konkursu wynosi 36 mln EUR, z czego 10 mln stanowi dofinansowanie pochodzące z Programu Ramowego UE Horyzont 2020.

Pytania dotyczące konkursu można przesyłać na adres: chanse@ncn.gov.pl.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz dokumentację konkursową można znaleźć na stronie: https://chanse.org/call-for-proposals/

Information

Added on:
22 March 2021; 17:42 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
22 March 2021; 17:42 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.