Polish Studies Newsletter

Contest

Added on: 17.08.2017
Deadline for applications: 22.09.2017

HARMONIA 9, MAESTRO 9, SONATA 13, SONATA BIS 7

Institutions:
Target groups:
Independent academics, Doctors

Do 22 września 2017 trwa nabór do konkursów Narodowego Centrum Nauki:

HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

Szczegółowe informacje: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/harmonia/instrukcja-harmonia9-1

MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/maestro/instrukcja-maestro9-1

SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Szczegółowe informacje: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/sonata/instrukcja-sonata13-1

SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Szczegółowe informacje: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/sonata-bis/instrukcja-sonata-bis7

Information

Added on:
17 August 2017; 11:02 (Przemysław Górecki)
Edited on:
31 August 2017; 20:11 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.