Polish Studies Newsletter

Contest

Zdj. Andrea Piacquadio z Pexels.com | Pexels.com
Added on: 20.07.2020
Deadline for applications: 15.09.2020

Konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze DAINA 2

Institutions:
Target groups:
Independent academics, Doctors

Narodowe Centrum Nauki i agencja Research Council of Lithuania (RCL) zapraszają do składania wniosków na finansowanie badań podstawowych w dowolnym z 25 paneli NCN, w ramach działów: nauki humanistyczne, nauki społeczne i o sztuce, nauki ścisłe i techniczne, nauki o życiu.

Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołem litewskim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego. W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

W ogłoszeniu określono zasady przyznawania środków finansowych na zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w ramach polsko-litewskich projektów badawczych. Warunki przyznawania środków na zadania realizowane przez zespoły litewskie w konkursie DAINA 2 określa RCL.

Oznacza to, że obie agencje przeprowadzą równoległą ocenę formalną i merytoryczną wniosków, a finansowanie otrzymają tylko te projekty, które uzyskają rekomendację NCN i RCL.  

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy doktora i będzie odpowiedzialna za kierowanie pracami polskiego zespołu badawczego. Kierownik projektu w swoim dorobku naukowym powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku. 

W NCN przyjmowane są wnioski o finansowanie przez NCN polskich części projektów badawczych, do których załączone są opisy wspólnych projektów badawczych (Joint Project Description, JPD), przygotowane we współpracy pomiędzy polskimi i litewskimi zespołami badawczymi. 

(na podstawie informacji publikowanych na stronie NCN)

Information

Added on:
20 July 2020; 13:19 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
20 July 2020; 13:19 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.