Полонистический бюллетень

Конкурс

Zdj. Andrea Piacquadio z Pexels.com | Pexels.com
Дата размещения: 20.07.2020
Подача завок до: 15.09.2020

Konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze DAINA 2

Учреждения:
Целевые аудитории:
Независимые ученые, Доктора

Narodowe Centrum Nauki i agencja Research Council of Lithuania (RCL) zapraszają do składania wniosków na finansowanie badań podstawowych w dowolnym z 25 paneli NCN, w ramach działów: nauki humanistyczne, nauki społeczne i o sztuce, nauki ścisłe i techniczne, nauki o życiu.

Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołem litewskim wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego. W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji polskiej części projektu badawczego.

W ogłoszeniu określono zasady przyznawania środków finansowych na zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w ramach polsko-litewskich projektów badawczych. Warunki przyznawania środków na zadania realizowane przez zespoły litewskie w konkursie DAINA 2 określa RCL.

Oznacza to, że obie agencje przeprowadzą równoległą ocenę formalną i merytoryczną wniosków, a finansowanie otrzymają tylko te projekty, które uzyskają rekomendację NCN i RCL.  

Kierownikiem polskiego zespołu badawczego może być osoba, która w momencie składania wniosku posiada co najmniej stopień naukowy doktora i będzie odpowiedzialna za kierowanie pracami polskiego zespołu badawczego. Kierownik projektu w swoim dorobku naukowym powinien posiadać przynajmniej jedną pracę opublikowaną lub przyjętą do druku. 

W NCN przyjmowane są wnioski o finansowanie przez NCN polskich części projektów badawczych, do których załączone są opisy wspólnych projektów badawczych (Joint Project Description, JPD), przygotowane we współpracy pomiędzy polskimi i litewskimi zespołami badawczymi. 

(na podstawie informacji publikowanych na stronie NCN)

Информация

Дата размещения:
20 июля 2020; 13:19 (Piotr Bordzoł)
Дата правки:
20 июля 2020; 13:19 (Piotr Bordzoł)
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах