Polish Studies Newsletter

Programmes we offer

Deadline for submitting applications:

II Edycja Akademii Młodych Reportażystów

City/Town:
Kielce
Mode of study:
stationary
Type of the programme:
Warsztaty

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach uruchomił rekrutację do II edycji projektu!

Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (kl. 6-8) i ponadpodstawowych z województwa świętokrzyskiego.

Zapisy ruszyły 15 kwietnia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Do podstawowych celów Projektu należą:

 • realizacja kompleksowego, interdyscyplinarnego, aktywizującego programu, popularyzującego wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach,
 • zapoznanie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z gatunkiem reportażu i jego prymarnymi cechami, technikami pisarskimi obejmującymi elementy dokumentarne oraz artystyczno-literackie,
 • przygotowanie młodzieży do samodzielnego napisania reportażu literackiego, publicystycznego, internetowego, a także nagrania reportażu dźwiękowo-obrazowego: telewizyjnego, radiowego.

Zajęcia dla uczestników Projektu realizowane są w ramach czterech modułów tematycznych:

 • Reportaż i literatura – wykłady;
 • Reportaż i publicystyka – wykłady;
 • Tradycyjny reportaż pisany – warsztaty;
 • Interaktywny reportaż obrazowo-dźwiękowy – warsztaty.

Szczegółowe zagadnienia podejmowane w obrębie modułów tematycznych:

 • Znani polscy reportażyści; wyróżnienia za reportaże literackie; typologia reportażu książkowego; język reportażu – leksyka, składnia, dialektyzmy, regionalizmy w sztuce reporterskiej.
 • Rodzaje i gatunki dziennikarskie; wyznaczniki prasowości na tle wyznaczników literackości i naukowości; gatunki i rodzaje dziennikarskie w ujęciu komunikowania; błędy językowe w tekstach dziennikarskich i ich klasyfikacje, perswazja w tekstach dziennikarskich.
 • Pojęcia stylu, stylistyki w praktycznym pisaniu reportaży; warsztaty pisania reportażu literackiego; warsztaty pisania reportażu publicystycznego; warsztaty realizacji reportażu internetowego;
 • Styl i stylistyka w reportażu obrazowo-dźwiękowym; doskonalenie umiejętności oratorskich – debata oksfordzka; warsztaty realizacji reportażu radiowego; warsztaty realizacji reportażu telewizyjnego.

Information

Tuition fee:
0 zł
Duration of the course:
8 miesięcy
Published by:
Added on:
24 April 2024; 10:10 (Magdalena Płusa)
Edited on:
24 April 2024; 10:10 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.