Polish Studies Bulletin

University

07.10.2019

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Instytut Filologii Polskiej istnieje od 1969 roku. Powstał jako jedna z pierwszych jednostek wchodzących w skład Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Kielcach. Twórcą i pierwszym dyrektorem Instytutu był znany polski językoznawca, autor wielu szkolnych podręczników, prof. dr hab. Michał Jaworski. W kolejnych latach za kształt i rozwój Instytutu odpowiadali: prof. dr hab. Jan Pacławski, prof. dr hab. Zdzisław Jerzy Adamczyk, prof. dr hab. Czesław Bartula, prof. dr hab. Ireneusz Bobrowski, prof. dr hab. Marek Ruszkowski, dr Marzena Marczewska, prof. dr hab. Barbara Greszczuk. Od października 2012 roku dyrektorem jest prof. dr hab. Piotr Zbróg.

Od roku akademickiego 2007/2008 (zgodnie z procedurami tzw. procesu bolońskiego) przeszliśmy na kształcenie typu dwustopniowego (3+2) i dwa toki kształcenia: nauczycielski i nienauczycielski.

W Instytucie Filologii Polskiej działają dwa studenckie koła naukowe: Studenckie Koło Przyjaciół Teatru i Filmu oraz Studenckie Koło Dialektologiczne (opiekun dr hab., prof. UJK Stanisław Cygan).         

 

        W Instytucie Filologii Polskiej wydawane są Studia Filologiczne UJK (poszczególne tomy mają charakter literaturoznawczy lub językoznawczy)

zob. http://www.pu.kielce.pl/wyd/katalog.html#filp.

 

W Instytucie Filologii Polskiej swoją siedzibę mają:

1. oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza:

www.ujk.edu.pl/strony/tlam/

2. kielecki oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego:

http://www.ujk.edu.pl/ifp/ifp/index.php/2013-01-08-15-07-08/str/9-zaklady/36-zaklad-komunikacji-jezykowej 

Źródło: http://www.ujk.edu.pl/ifp/o-instytucie/

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.