Polish Studies Newsletter

Research project

Added on: 05.08.2016

Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918

Institutions:
Fields:
Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka
Deadline:
1.12.2012-1.12.2017

Projekt Pamiętniki i Listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918 zakłada przeprowadzenie szerokiej kwerendy w archiwach i bibliotekach Polski, Rosji, Litwy, Białorusi, Łotwy, Ukrainy i Francji, której celem będzie odnalezienie i zinwentaryzowanie  znajdujących się tam pamiętników i listów polskich autorów.

Wyniki tych prac będą sukcesywnie prezentowane na stronie internetowej oraz w postaci internetowej bazy danych. Niezależnie nastąpi publikacja katalogu.

W trakcie realizacji pięcioletniego projektu organizowane będą konferencje naukowe. Zapraszamy do ich udziału wszystkich naukowców podejmujących tematykę Kresów w XIX w. i na pocz. XX w. .
Efektem końcowym realizacji projektu będzie publikacja wybranych pamiętników i kolekcji listów

Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – Moduł 1. (Umowa Nr 0083/NPRH2/H11/81/2012).

Baza danych umożliwia agregację pamiętników i kolekcji listów polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) z lat 1795-1918, wyszukanych przez członków zespołu badawczego w wyniku przeprowadzonych kwerend źródłowych w polskich, rosyjskich, litewskich, białoruskich, ukraińskich, łotewskich, angielskich i francuskich zbiorach archiwalnych i bibliotecznych 

Zespół badawczy

LINK do bazy dla zautoryzowanych użytkowników http://www.ujk.edu.pl/nprh/system/

 

 

Information

Contact:
caban@ujk.edu.pl
Added on:
5 August 2016; 06:41 (Sylwia Pikula)
Edited on:
5 August 2016; 06:42 (Sylwia Pikula)

See also

30.10.2015

Przemówienia polskich polityków w latach 1918–2014 – edycja i opracowanie źródeł, analiza lingwistyczna, digitalizacja korpusu

Podstawowym celem naukowym projektu jest zebranie oraz lingwistyczne i politologiczne opracowanie ważnych - z historycznego punktu widzenia – przemówień polskich polityków wygłoszonych między 1918 a 2014 rokiem. Efekty projektu mają – w opinii wykonawców – przyczyniać się do należytego dokumentowania aktywności oratorskiej polskich polityków w okresie 100 lat istnienia niepodległego państwa polskiego.

03.06.2017

Opis paradygmatyczny polskich frazeologizmów czasownikowych. Słownik elektroniczny

Projekt badawczy finansowany przez NCN w latach 2014-2017.

09.04.2015

Słownik metafor i konotacji nazw własnych

Celem projektu był leksykograficzny opis wtórnych wystąpień nazw własnych w polskim dyskursie publicznym. Nazwy własne mogą stać się one nośnikami rozmaitych sensów i konotacji, nabytych w głównej mierze przez utrwalenie (stereotypizację) wyróżniających cech obiektów denotowanych przez te nazwy. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych tekstowo sposobów przejawiania się tych funkcji jest metaforyczne użycie nazw, a ściślej: użycie nazw własnych w funkcji nośnika metafory.

09.04.2015

Notatniki Aleksandra Wata – spiralna nielinearność zapisu

Głównym celem projektu, który jest realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, jest teoretyczne opracowanie zagadnienia „spiralnej nielinearności zapisu” na podstawie odkrytych i nigdy dotąd nieopracowanych rękopisów Aleksandra Wata (1900–1967), jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.