Polish Studies Bulletin

Research project

Added on: 05.08.2016

Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918

Institutions:
Fields:
Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka
Deadline:
1.12.2012-1.12.2017

Projekt Pamiętniki i Listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918 zakłada przeprowadzenie szerokiej kwerendy w archiwach i bibliotekach Polski, Rosji, Litwy, Białorusi, Łotwy, Ukrainy i Francji, której celem będzie odnalezienie i zinwentaryzowanie  znajdujących się tam pamiętników i listów polskich autorów.

Wyniki tych prac będą sukcesywnie prezentowane na stronie internetowej oraz w postaci internetowej bazy danych. Niezależnie nastąpi publikacja katalogu.

W trakcie realizacji pięcioletniego projektu organizowane będą konferencje naukowe. Zapraszamy do ich udziału wszystkich naukowców podejmujących tematykę Kresów w XIX w. i na pocz. XX w. .
Efektem końcowym realizacji projektu będzie publikacja wybranych pamiętników i kolekcji listów

Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – Moduł 1. (Umowa Nr 0083/NPRH2/H11/81/2012).

Baza danych umożliwia agregację pamiętników i kolekcji listów polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) z lat 1795-1918, wyszukanych przez członków zespołu badawczego w wyniku przeprowadzonych kwerend źródłowych w polskich, rosyjskich, litewskich, białoruskich, ukraińskich, łotewskich, angielskich i francuskich zbiorach archiwalnych i bibliotecznych 

Zespół badawczy

LINK do bazy dla zautoryzowanych użytkowników http://www.ujk.edu.pl/nprh/system/

 

 

Information

Contact:
caban@ujk.edu.pl
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.