Polish Studies Bulletin

Research project

Added on: 09.04.2015

Słownik metafor i konotacji nazw własnych

Institutions:
Cities/towns:
Olsztyn
Participants:
Fields:
Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych, lingwistyka komputerowa
Target groups:
Independent academics
Deadline:
1.01.2009-1.01.2012

Celem projektu był leksykograficzny opis wtórnych wystąpień nazw własnych w polskim dyskursie publicznym. Nazwy własne mogą stać się one nośnikami rozmaitych sensów i konotacji, nabytych w głównej mierze przez utrwalenie (stereotypizację) wyróżniających cech obiektów denotowanych przez te nazwy. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych tekstowo sposobów przejawiania się tych funkcji jest metaforyczne użycie nazw, a ściślej: użycie nazw własnych w funkcji nośnika metafory.

Podstawą materiałową był korpus jednostek nazewniczych i derywatów odnazewniczych, wyekscerpowany ze współczesnych tekstów (prasa, radio, telewizja, internet, literatura). Materiał jest zorientowany współcześnie, jednak w jego obrębie znalazły się również utrwalone, bardziej tradycyjne nazwy o genezie biblijnej, antycznej czy literackiej (Sodoma,golgota, Herkules, Don Kichot)..

Końcowym efektem projektu jest publikacja „Słownik metafor i konotacji nazw własnych”, Olsztyn 2012: Instytut Filologii Polskiej, ss. 131. ISBN 978-83-935581-0-0

Information

Funding:
MNiSW, NCN
Possibility of cooperation:
Nie
Contact:
rutkow@uwm.edu.pl
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.