Полонистический бюллетень

Исследовательский проект

Дата размещения: 09.04.2015

Słownik metafor i konotacji nazw własnych

Учреждения:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Руководящий инстанция)
Местность:
Olsztyn
Участники:
Mariusz Rutkowski (Руководитель)
Области:
Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych, lingwistyka komputerowa
Целевые аудитории:
Независимые ученые
Срок:
1.01.2009-1.01.2012

Celem projektu był leksykograficzny opis wtórnych wystąpień nazw własnych w polskim dyskursie publicznym. Nazwy własne mogą stać się one nośnikami rozmaitych sensów i konotacji, nabytych w głównej mierze przez utrwalenie (stereotypizację) wyróżniających cech obiektów denotowanych przez te nazwy. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych tekstowo sposobów przejawiania się tych funkcji jest metaforyczne użycie nazw, a ściślej: użycie nazw własnych w funkcji nośnika metafory.

Podstawą materiałową był korpus jednostek nazewniczych i derywatów odnazewniczych, wyekscerpowany ze współczesnych tekstów (prasa, radio, telewizja, internet, literatura). Materiał jest zorientowany współcześnie, jednak w jego obrębie znalazły się również utrwalone, bardziej tradycyjne nazwy o genezie biblijnej, antycznej czy literackiej (Sodoma,golgota, Herkules, Don Kichot)..

Końcowym efektem projektu jest publikacja „Słownik metafor i konotacji nazw własnych”, Olsztyn 2012: Instytut Filologii Polskiej, ss. 131. ISBN 978-83-935581-0-0

Информация

Софинансирование:
MNiSW, NCN
Возможности сотрудничества:
Nie
Контакт:
rutkow@uwm.edu.pl
Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах