Biuletyn Polonistyczny

Projekt badawczy

Data dodania: 05.08.2016

Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918

Instytucje:
Dziedziny:
Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka
Termin:
1.12.2012-1.12.2017

Projekt Pamiętniki i Listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918 zakłada przeprowadzenie szerokiej kwerendy w archiwach i bibliotekach Polski, Rosji, Litwy, Białorusi, Łotwy, Ukrainy i Francji, której celem będzie odnalezienie i zinwentaryzowanie  znajdujących się tam pamiętników i listów polskich autorów.

Wyniki tych prac będą sukcesywnie prezentowane na stronie internetowej oraz w postaci internetowej bazy danych. Niezależnie nastąpi publikacja katalogu.

W trakcie realizacji pięcioletniego projektu organizowane będą konferencje naukowe. Zapraszamy do ich udziału wszystkich naukowców podejmujących tematykę Kresów w XIX w. i na pocz. XX w. .
Efektem końcowym realizacji projektu będzie publikacja wybranych pamiętników i kolekcji listów

Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – Moduł 1. (Umowa Nr 0083/NPRH2/H11/81/2012).

Baza danych umożliwia agregację pamiętników i kolekcji listów polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) z lat 1795-1918, wyszukanych przez członków zespołu badawczego w wyniku przeprowadzonych kwerend źródłowych w polskich, rosyjskich, litewskich, białoruskich, ukraińskich, łotewskich, angielskich i francuskich zbiorach archiwalnych i bibliotecznych 

Zespół badawczy

LINK do bazy dla zautoryzowanych użytkowników http://www.ujk.edu.pl/nprh/system/

 

 

Informacje

Kontakt:
caban@ujk.edu.pl
Słowa kluczowe:

Zobacz także

08.04.2015

Redefiniowanie filologii

Celem projektu jest przygotowanie trzytomowej antologii współczesnej refleksji nad filologią w Rosji, Francji i Stanach Zjednoczonych oraz reinterpretacja osiągnięć polskiej szkoły edytorstwa naukowego (Zofia Stefanowska i Zbigniew Goliński). Zespół grantowy będzie pracować nad wybranymi zagadnieniami związanymi z tekstologią oraz interpretacją i edycją tekstów różnych epok literackich, co pozwoli na zintegrowanie działań badaczy dotychczas zwykle pracujących oddzielnie i według różnych założeń metodologicznych. Dzięki projektowi stanie się możliwe sformułowanie zasad edycji tekstu uwzględniających współczesne szerokie rozumienie pojęcia tekst oraz dynamikę tekstu literackiego i nowe techniki publikacji. Poza planowanymi dziesięcioma publikacjami projekt przyniesie efekt w postaci skonsolidowania środowiska młodych uczonych, dobrze przygotowanych do dialogu z najnowszymi tendencjami filologicznymi na świecie i do pracy nad tekstem i filologiczną lekturą dzieła literackiego.

08.04.2015

Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności

Projekt poświęcony jest problematyce sensualności rozumianej jako historycznie zmienny zbiór form reprezentacji ludzkich zmysłów (np. wzrok, słuch, smak, dotyk, węch, ciało). Celem badawczym projektu jest przedstawienie sensualności w szerokim kontekście kulturowym (np. literatura, język, sztuka, filozofia, kultura ludowa, historia, teatr) oraz różnorodnych zagadnień związanych z poszczególnymi zmysłami. Tematem projektu jest sensualność w kulturze polskiej (w przyszłości jego zakres będzie poszerzany), w związku z czym konteksty innych kultur narodowych są w nim przedstawiane jedynie jako punkty odniesienia lub w perspektywie komparatystycznej. Projekt jest realizowany on-line w formie witryny pełniącej funkcję multimedialnej internetowej encyklopedii tematycznej. Więcej: http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/informacje-o-projekcie/

13.09.2018

Etyka biblijna: synteza biblijnych koncepcji moralnych

13.09.2018

Godzina kobiet? Recepcja nauczania Kościoła rzymskokatolickiego o kobietach w Polsce w latach 1978-2005

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.