Polish Studies Newsletter

Research project

Added on: 06.02.2017

Krytyczna edycja "Pism zebranych" Stefana Żeromskiego

Institutions:
Deadline:
31.01.2013-31.01.2018

   Celem projektu jest kontynuacja rozpoczętej przed 1980 r. i przerwanej po kilkunastu latach krytycznej edycji "Pism zebranych" Stefana Żeromskiego (IBL PAN) - zaplanowana została na 39 tomów, rozdzielonych między 6 serii: utwory nowelistyczne, powieści, dramaty, pisma społeczne i wspomnienia, dzienniki oraz listy. Z zaplanowanych 39 tomów do roku 2014 ukazały się 22 tomy (zakończone zostały: seria utworów nowelistycznych, t. 1-5 oraz seria listów, t. 34-39). Pozostałe tomy nie zostały wydane drukiem z powodu choroby i śmierci kilku członków Komitetu Redakcyjnego, w tym prof. Golińskiego, który zmarł w 2008 r.

   W 2011 r. podjęła została decyzja o wznowieniu edycji pod kierunkiem naukowym prof. Zdzisława J. Adamczyka. Niniejszy projekt - nadzorowany przez prof. Beatę Utkowską i prowadzony przez UJK w Kielcach - ma na celu doprowadzenie do wydania drukiem nastepnych dziesięciu tomów "Pism zebranych" Stefana Żeromskiego, dokończenie wszystkich - poza serią dzienników - rozpoczętych i przerwanych serii.

   W latach 2014-2019 ukaże się osiem z dziesięciu planowanych tomów: trzytomowa "Walka z szatanem" (oprac. B. Utkowska), dwutomowe "Dzieje grzechu" (oprac. E. Jaworska), dwa pierwsze tomy publicystyki: "Pisma raperswilskie i wspomnienia" oraz "Publicystyka 1889-1919" (oprac. Z.J. Adamczyk), tom dramatów "Sułkowski. ­­»Ponad śnieg bielszym się stanę«" (oprac. G. Legutko). Na rok 2017 planowane jest wydanie tomu dramatów "Biała rękawiczka. Turoń" (oprac. J. Kołodziejczyk i B. Utkowska) oraz ostatni tom publicystyki "Publicystyka 1920-1925" (oprac. Z.J. Adamczyk).

 

 

Information

Contact:
beata.utkowska@ujk.edu.pl
Added on:
6 February 2017; 14:45 (Magdalena Płusa)
Edited on:
27 March 2018; 22:48 (Piotr Bordzoł)

See also

17.10.2015

Kontynuacja wydania krytycznego "Dzieł zebranych" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, t. 4-23

W ramach projektu zostaną opracowane krytycznie i wydane kolejne tomy "Dzieł zebranych" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, jednego z najważniejszych pisarzy polskich XX wieku. Edycja wypełni poważną lukę we współczesnym polskim edytorstwie. Opracowane na podstawie kwerend archiwalnych i bibliograficznych tomy obejmą między innymi: "Inny Świat", "Dzienniki pisane nocą", eseje, korespondencję, rozmowy i wywiady z pisarzem.

17.10.2015

Dokończenie sejmowego wydania "Dzieł wszystkich" Jana Kochanowskiego

Celem projektu jest dokończenie "Sejmowego wydania dzieł wszystkich" Jana Kochanowskiego. W tej renomowanej edycji ukazało się dotąd od 1982 do 1997 roku 8 tomów dzieł poety. Prace edytorskie zostały następnie niestety zawieszone z powodu braku środków finansowych i reorganizacji wykonującego projekt Instytutu - IBL PAN. Obecnie na nowo podjęte prace nad projektem przewidują dokończenie tej serii, czyli przygotowanie naukowej, krytycznej edycji kolejnych jedenastu tomów dzieł poety.

13.09.2018

Krytyka literacka i teatralna Jana Kasprowicza (edycja krytyczna)

Celem projektu było zgromadzenie materiałów oraz opracowanie edytorskie krytycznego wydania recenzji i artykułów literackich oraz recenzji i artykułów o tematyce teatralnej Jana Kasprowicza - dotąd najmniej zbadanego obszaru działalności pisarskiej poety. W ramach projektu został przygotowany do publikacji 8 tom "Pism zebranych poety.

17.10.2015

Biblioteka Pisarzy Staropolskich, Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia – kontynuacja serii wydawniczej i poszukiwanie nowych modeli edycji naukowej

W ramach projektu będą kontynuowane prace nad istniejącą od 1995 roku serią Biblioteka Pisarzy Staropolskich, w której wydano dotychczas 39 tomów, oraz założoną w roku 2000 serią Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia, w której ukazało się dotąd 10 pozycji. Celem istnienia obu serii jest edycja naukowa i publikacja ważnych dzieł dotyczas pozostających w rękopisach lub starodrukach oraz upowszechnienie wzorca współczesnej edycji krytycznej. Dzięki projektowi zostanie wydanych 20 kolejnych tomów drukiem; zostanie także wypracowany model hipertekstowej edycji elektronicznej, na którego podstawie w ramach projektu będzie opublikowanych 5 pierwszych wzorcowych hipertekstowych edycji krytycznych - m. in. teksty Jana Kochanowskiego i Stanisława Trembeckiego.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.