Polish Studies Bulletin

Research project

Added on: 17.10.2015

Kontynuacja wydania krytycznego "Dzieł zebranych" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, t. 4-23

Participants:
Fields:
Historia literatury oraz krytyka i interpretacja literacka
Deadline:
2.01.2015-1.01.2020

W ramach projektu zostaną opracowane krytycznie i wydane kolejne tomy "Dzieł zebranych" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, jednego z najważniejszych pisarzy polskich XX wieku. Edycja wypełni poważną lukę we współczesnym polskim edytorstwie. Opracowane na podstawie kwerend archiwalnych i bibliograficznych tomy obejmą między innymi: "Inny Świat", "Dzienniki pisane nocą", eseje, korespondencję, rozmowy i wywiady z pisarzem.

Źródło finansowania: NPRH 3 - 1.1.

Information

Funding:
NPRH 3 - 1.1.
Possibility of cooperation:
Tak
Contact:
wlodzimierz.bolecki@gmail.com
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.