Полонистический бюллетень

Исследовательский проект

Дата размещения: 06.02.2017

Krytyczna edycja "Pism zebranych" Stefana Żeromskiego

Учреждения:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Руководящий инстанция)
Участники:
Срок:
31.01.2013-31.01.2018

   Celem projektu jest kontynuacja rozpoczętej przed 1980 r. i przerwanej po kilkunastu latach krytycznej edycji "Pism zebranych" Stefana Żeromskiego (IBL PAN) - zaplanowana została na 39 tomów, rozdzielonych między 6 serii: utwory nowelistyczne, powieści, dramaty, pisma społeczne i wspomnienia, dzienniki oraz listy. Z zaplanowanych 39 tomów do roku 2014 ukazały się 22 tomy (zakończone zostały: seria utworów nowelistycznych, t. 1-5 oraz seria listów, t. 34-39). Pozostałe tomy nie zostały wydane drukiem z powodu choroby i śmierci kilku członków Komitetu Redakcyjnego, w tym prof. Golińskiego, który zmarł w 2008 r.

   W 2011 r. podjęła została decyzja o wznowieniu edycji pod kierunkiem naukowym prof. Zdzisława J. Adamczyka. Niniejszy projekt - nadzorowany przez prof. Beatę Utkowską i prowadzony przez UJK w Kielcach - ma na celu doprowadzenie do wydania drukiem nastepnych dziesięciu tomów "Pism zebranych" Stefana Żeromskiego, dokończenie wszystkich - poza serią dzienników - rozpoczętych i przerwanych serii.

   W latach 2014-2019 ukaże się osiem z dziesięciu planowanych tomów: trzytomowa "Walka z szatanem" (oprac. B. Utkowska), dwutomowe "Dzieje grzechu" (oprac. E. Jaworska), dwa pierwsze tomy publicystyki: "Pisma raperswilskie i wspomnienia" oraz "Publicystyka 1889-1919" (oprac. Z.J. Adamczyk), tom dramatów "Sułkowski. ­­»Ponad śnieg bielszym się stanę«" (oprac. G. Legutko). Na rok 2017 planowane jest wydanie tomu dramatów "Biała rękawiczka. Turoń" (oprac. J. Kołodziejczyk i B. Utkowska) oraz ostatni tom publicystyki "Publicystyka 1920-1925" (oprac. Z.J. Adamczyk).

 

 

Информация

Контакт:
beata.utkowska@ujk.edu.pl
Дата размещения:
6 февраля 2017; 14:45 (Magdalena Płusa)
Дата правки:
27 марта 2018; 22:48 (Piotr Bordzoł)

Смотреть также

17.10.2015

Kontynuacja wydania krytycznego "Dzieł zebranych" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, t. 4-23

W ramach projektu zostaną opracowane krytycznie i wydane kolejne tomy "Dzieł zebranych" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, jednego z najważniejszych pisarzy polskich XX wieku. Edycja wypełni poważną lukę we współczesnym polskim edytorstwie. Opracowane na podstawie kwerend archiwalnych i bibliograficznych tomy obejmą między innymi: "Inny Świat", "Dzienniki pisane nocą", eseje, korespondencję, rozmowy i wywiady z pisarzem.

17.10.2015

Dokończenie sejmowego wydania "Dzieł wszystkich" Jana Kochanowskiego

Celem projektu jest dokończenie "Sejmowego wydania dzieł wszystkich" Jana Kochanowskiego. W tej renomowanej edycji ukazało się dotąd od 1982 do 1997 roku 8 tomów dzieł poety. Prace edytorskie zostały następnie niestety zawieszone z powodu braku środków finansowych i reorganizacji wykonującego projekt Instytutu - IBL PAN. Obecnie na nowo podjęte prace nad projektem przewidują dokończenie tej serii, czyli przygotowanie naukowej, krytycznej edycji kolejnych jedenastu tomów dzieł poety.

13.09.2018

Krytyka literacka i teatralna Jana Kasprowicza (edycja krytyczna)

Celem projektu było zgromadzenie materiałów oraz opracowanie edytorskie krytycznego wydania recenzji i artykułów literackich oraz recenzji i artykułów o tematyce teatralnej Jana Kasprowicza - dotąd najmniej zbadanego obszaru działalności pisarskiej poety. W ramach projektu został przygotowany do publikacji 8 tom "Pism zebranych poety.

17.10.2015

Biblioteka Pisarzy Staropolskich, Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia – kontynuacja serii wydawniczej i poszukiwanie nowych modeli edycji naukowej

W ramach projektu będą kontynuowane prace nad istniejącą od 1995 roku serią Biblioteka Pisarzy Staropolskich, w której wydano dotychczas 39 tomów, oraz założoną w roku 2000 serią Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia, w której ukazało się dotąd 10 pozycji. Celem istnienia obu serii jest edycja naukowa i publikacja ważnych dzieł dotyczas pozostających w rękopisach lub starodrukach oraz upowszechnienie wzorca współczesnej edycji krytycznej. Dzięki projektowi zostanie wydanych 20 kolejnych tomów drukiem; zostanie także wypracowany model hipertekstowej edycji elektronicznej, na którego podstawie w ramach projektu będzie opublikowanych 5 pierwszych wzorcowych hipertekstowych edycji krytycznych - m. in. teksty Jana Kochanowskiego i Stanisława Trembeckiego.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах