Polish Studies Newsletter

Research project

Added on: 09.05.2017

Komunikacja społeczna dawniej i dziś

Institutions:
Cities/towns:
Bielsko-Biala
Fields:
Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i orientacje badań literacko-kulturowych, antropologia literatury, komparatystyka i translatologia literacko-kulturowa | Językoznawstwo ogólne i porównawcze, teoria języka i teoria komunikacji, metody badań lingwistycznych, lingwistyka komputerowa
Deadline:
10.10.2002-4.05.2020

Projekt tworzy ramy merytoryczne dla indywidualnych zadań badawczych realizowanych przez pracowników Katedry Teorii i Praktyk Komunikacji.

Jego istotą jest opis funkcjonowania i analiza mechanizmów sprawczych komunikacji społecznej w aspekcie diachronicznym i synchronicznym (leksyka/onomastyka, style i socjolekty, dyskursy, językowe i wizualne aspekty komunikacji, medialne i multimedialne gatunki kultury popularnej, medialne konteksty edukacji, dawne i nowe media) oraz problematyka 'communication design' (tożsamość komunikacyjna oraz wizerunek firm i instytucji, branding, reklama i public relations).

W ramach realizacji projektu organizowane są konferencje, powstają artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych. Wydawana jest seria  "Komunikacja i język" (pomysłodawca i redaktor serii dr Jarosław Pacuła) – do tej pory opublikowano:

  • "Pętla czasu: język i kultura", red. J. Pacuła, Wyd. ATH, Bielsko-Biała 2014;
  • "Poetyka gestów: język-literatura-kultura", red. T. Bielak, J. Pacuła, L. Romaniszyn-Ziomek, Wyd. ATH,  Bielsko-Biała, 2014;
  • "W kontakcie: język i komunikacja",  red. K. Ożańska-Ponikwia, J. Pacuła, Wyd. ATH, Bielsko-Biała, 2015;
  • "Teksty i preteksty. Edukacyjna przestrzeń obrazu", red. J. Pacuła, Wyd. ATH, Bielsko-Biała,  2016.

Powstały również monografie i prace zbiorowe, m. in.:

  • "Dostrzec różnicę", red. T. Bielak, R. Pysz, Wyd. ATH,  Bielsko-Biała, 2014;
  • "Media.pl Badania nad mediami w Polsce", red. T. Bielak, G. Ptaszek, wyd. Libron, Kraków, 2016 (pomysłodawcą antologii był dr Tomasz Bielak);
  • J. Pacuła: "XVIII- i XIX-wieczne nazewnictwo «zwierząt zmierzchnych» (perspektywa etnolingwistyczna)", Wyd. ATH, Bielsko-Biała, 2015;
  • J. Szarlej: "Językowy obraz człowieka w profetycznych księgach Starego Testamentu", Wyd. ATH, Bielsko-Biała, 2013.

W przygotowaniu do druku znajdują  się monografie dr. Jarosława Pacuły "Polszczyzna gułagu. Leksyka" i "Polszczyzna gułagu. Słownik" oraz dr Eweliny Gajewskiej "Polski dyskurs reklamowy końca XIX i początku XX wieku".

Źródło ilustracji: portal pixabay.com; użytkowanie na licencji Creative Commons Public Domain CC0.

Information

Contact:
pol@ath.bielsko.pl
Added on:
9 May 2017; 21:00 (Mariola Wilczak)
Edited on:
28 September 2018; 19:55 (Mariola Wilczak)

See also

06.02.2017

Krytyczna edycja "Pism zebranych" Stefana Żeromskiego

   Celem projektu jest kontynuacja rozpoczętej przed 1980 r. i przerwanej po kilkunastu latach krytycznej edycji "Pism zebranych" Stefana Żeromskiego (IBL PAN) - zaplanowana została na 39 tomów, rozdzielonych między 6 serii: utwory nowelistyczne, powieści, dramaty, pisma społeczne i wspomnienia, dzienniki oraz listy. Z zaplanowanych 39 tomów do roku 2014 ukazały się 22 tomy (zakończone zostały: seria utworów nowelistycznych, t. 1-5 oraz seria listów, t. 34-39). Pozostałe tomy nie zostały wydane drukiem z powodu choroby i śmierci kilku członków Komitetu Redakcyjnego, w tym prof. Golińskiego, który zmarł w 2008 r.

17.10.2015

Kontynuacja wydania krytycznego "Dzieł zebranych" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, t. 4-23

W ramach projektu zostaną opracowane krytycznie i wydane kolejne tomy "Dzieł zebranych" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, jednego z najważniejszych pisarzy polskich XX wieku. Edycja wypełni poważną lukę we współczesnym polskim edytorstwie. Opracowane na podstawie kwerend archiwalnych i bibliograficznych tomy obejmą między innymi: "Inny Świat", "Dzienniki pisane nocą", eseje, korespondencję, rozmowy i wywiady z pisarzem.

17.10.2015

Dokończenie sejmowego wydania "Dzieł wszystkich" Jana Kochanowskiego

Celem projektu jest dokończenie "Sejmowego wydania dzieł wszystkich" Jana Kochanowskiego. W tej renomowanej edycji ukazało się dotąd od 1982 do 1997 roku 8 tomów dzieł poety. Prace edytorskie zostały następnie niestety zawieszone z powodu braku środków finansowych i reorganizacji wykonującego projekt Instytutu - IBL PAN. Obecnie na nowo podjęte prace nad projektem przewidują dokończenie tej serii, czyli przygotowanie naukowej, krytycznej edycji kolejnych jedenastu tomów dzieł poety.

13.09.2018

Przygotowanie do wydania książki dr hab. Andrzeja Ledera "The Transformation of Myths, or Living in the Time of Decline"

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.