Polish Studies Newsletter
offers per page:
Sort by:

Promoted

Recently added

15.05.2018
Kielce

Logopedia ogólna (VI edycja)

extramural studies Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Właśnie rozpoczęliśmy zapisy na VI edycję naszych hitowych studiów podyplomowych – logopedii ogólnej. Jako jedyni w województwie oferujemy prestiżowe studia na poziomie uniwersyteckim. Zapisz się już dziś, a atrakcyjna opłata zostanie dla Ciebie utrzymana na pewno. Już kilkuset absolwentów ukończyło naszą logopedię i ci, którzy się zdecydowali, pracują w poradniach, szkołach, prowadzą własne praktyki oraz zajęcia ze studentami.

13.07.2017
Kielce

Humanistyka dzisiaj (film i nowe media, literatura, teatr oraz sztuka krytyczna)

extramural studies Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Instytut Filologii Polskiej serdecznie zaprasza do podjęcia studiów podyplomowych: Humanistyka dzisiaj ( film i nowe media, literatura, teatr oraz sztuka krytyczna). Studia rozpoczną się w październiku 2017 roku i trwać będą dwa semestry (140 godz.). Ich program skonstruowany został z myślą  o przekazaniu słuchaczowi najnowszej wiedzy z zakresu nauk humanistycznych. Pozwoli mu ona głębiej zrozumieć zjawiska współczesnej kultury oraz stworzy podstawy do wnikliwszej analizy i interpretacji różnorodnych tekstów (filmu, najnowszej literatury polskiej i światowej, form teatralnych, popkulturowych oraz kontrowersyjnych propozycji sztuki krytycznej). Studia mają formułę dokształcającą. Przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać i świadomie uczestniczyć w kulturze oraz dla tych, którym wiedza o najnowszych zjawiskach rozwijającej się humanistyki jest niezbędna zawodowo, czyli nauczycielom pracującym w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych i innych jednostkach prowadzących działalność edukacyjną młodzieży oraz pracownikom instytucji kultury.

25.05.2017
Kielce

Filologia polska - studia II stopnia

stationary Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Insytut Filologii Polskiej UJK zaprasza na studia II stopnia na kierunku filologia polska i proponuje następujące specjalności:

25.05.2017
Kielce

Filologia polska - studia I stopnia

stationary Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Instytut Filologii Polskiej UJK w Kielcach zaprasza na studia I stopnia na kierunku filologia polska i proponuje następujące specjalności:

18.04.2017
Kielce

Logopedia ogólna

extramural studies Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ruszyła rekrutacja na kolejną edycję studiów podyplomowych logopedia ogólna!!!

06.09.2016
Kielce

studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa

stationary Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Terminarz postępowania w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie:

05.09.2016
Kielce

Studia doktoranckie na kierunku językoznawstwo

stationary Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem magistra lub równorzędnym z kierunków: filologicznych lub pokrewnych.

05.09.2016
Kielce

Humanistyka dzisiaj (film i nowe media, literatura, teatr, sztuka krytyczna)

extramural studies Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Instytut Filologii Polskiej zaprasza do podjęcia studiów podyplomowych: Humanistyka dzisiaj ( film i nowe media, literatura, teatr oraz sztuka krytyczna). Studia rozpoczną się w październiku 2016 roku i trwać będą dwa semestry (140 godz.). Ich program skonstruowany został z myślą  o przekazaniu słuchaczowi najnowszej wiedzy z zakresu nauk humanistycznych. Pozwoli mu ona głębiej zrozumieć zjawiska współczesnej kultury oraz stworzy podstawy do wnikliwszej analizy i interpretacji różnorodnych tekstów (filmu, najnowszej literatury polskiej i światowej, form teatralnych, popkulturowych oraz kontrowersyjnych propozycji sztuki krytycznej). Studia mają formułę dokształcającą. Przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać i świadomie uczestniczyć w kulturze oraz dla tych, którym wiedza o najnowszych zjawiskach rozwijającej się humanistyki jest niezbędna zawodowo, czyli nauczycielom pracującym w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych i innych jednostkach prowadzących działalność edukacyjną młodzieży oraz pracownikom instytucji kultury. Adres logowania: https://www.ujk.edu.pl/rekrutacja-podyplomowa

05.09.2016
Kielce

studia podyplomowe "logopedia ogólna"

extramural studies Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Studia dają dodatkowe kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii mowy oraz zaburzeń komunikacji językowej u dzieci, młodzieży i osób dorosłych pod kątem teoretycznym i praktycznym.

05.09.2016
Kielce

studia II stopnia na kierunku filologia polska

stationary Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Instytut Filologii Polskiej zaprasza na studia magisterskie i proponuje specjalności:  

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.