Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 23.09.2024 - 25.09.2024
Added on: 07.12.2023

VI Kongres Dydaktyki Polonistycznej: Niezgoda – opór – bunt w przestrzeni edukacyjnej

Type of the event:
Congress
City or town:
Wrocław

Bunt przeciwko zastanym wartościom, porządkom społecznym, regulacjom prawnym, okolicznościom historycznym jest naturalnym ludzkim zachowaniem. Obok potocznego obrazu buntu jako zjawiska destrukcyjnego uwzględnić należy, że może on mieć również wymiar konstruktywny czy nawet afirmatywny.

Zagadnienia niezgody, oporu i buntu tworzą jeden z podstawowych problemów kulturowych i cywilizacyjnych czasów dzisiejszych, mających wielorakie odbicie w zjawiskach i procesach edukacyjnych. Nie jest to tylko syndrom współczesności, tego rodzaju problemy pojawiały się w przeszłości i w różny sposób wpływały na kształt, a zwłaszcza aksjologię, szkoły, literatury życia zbiorowego.

Ze względu na ważność tych zagadnień – również dla współczesnej przestrzeni polonistycznej – zdecydowaliśmy się uczynić je głównym przedmiotem kolejnego Kongresu Dydaktyki Polonistycznej. 

Do udziału w nim zapraszamy: polonistów uczestniczących we wszystkich obszarach edukacji lub nimi zainteresowanych. Zależałoby nam na obecności, wypowiedziach i głosach w dyskusjach polonistów – nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, polonistów  – nauczycieli akademickich; literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców, bibliotekoznawców i bibliotekarzy, pedagogów, psychologów, socjologów,  specjalistów w zakresie dydaktyki polonistycznej różnych szczebli; mówiąc najogólniej: wszystkich, którzy zajmują się szeroko pojętą edukacją polonistyczną w teorii i w praktyce.

logo wydarzenia

Proponujemy następujące obszary rozważań:

 • Polonista w szkole: konformista czy buntownik?
 • Niezgoda, opór, bunt w kanonie lektur – kanon lektur jako obszar negocjacji.
 • Szkolny bunt przeciw literaturze dawnej: apologia nowoczesności czy odcięcie od tradycji?
 • Buntownicy w literaturze dla dzieci i młodzieży – potencjał edukacyjny.
 • Bunt młodych (nie)czytelników – w stronę spontanicznego kanonu lekturowego i cyfrowego świata.
 • Szkolna edukacja wobec nowoczesności literaturoznawczej.
 • Dydaktyka polonistyczna na rozdrożu autorytetów.
 • Dydaktyka polonistyczna a niezgoda aksjologiczna (konflikt i przewodnictwo na drodze wartości).
 • Opór przeciw oficjalnemu językowi; mowa uczniów jako wyraz buntu.
 • Niezgoda na dydaktyczny szablon – innowacyjne strategie i metody nauczania na lekcjach języka polskiego.
 • Bunt w literaturze i sztuce - wzajemne relacje i innowacje (literackie i ikoniczne teksty w przestrzeni dydaktyki polonistycznej XXI wieku).

Zgłoszenia tematów i abstraktów należy dokonać poprzez formularz: https://forms.office.com/e/924stssswd w terminie do 29 lutego 2024 roku.

Opłata konferencyjna: do 30 maja 2024 roku: 600 złotych; po 30 maja 2024 roku: 700 złotych. Numer konta zostanie podany w późniejszym terminie. Więcej informacji o Kongresie będzie sukcesywnie zamieszczanych na stronie: https://kdp2024.uwr.edu.pl.

Adres e-mail Kongresu Dydaktyki Polonistycznej 2024: kdp2024@uwr.edu.pl

(Informacje pochodzą z ogłoszenia organizatora).


KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr hab. Dorota Michułka, prof. UWr (kierowniczka naukowa) – dorota.michulka@uwr.edu.pl
Prof. dr hab. Marcin Cieński
Dr hab. Dariusz Dybek, prof. UWr
Dr Daria Murlikiewicz
Dr Sabina Świtała
Dr Marta Śleziak
Dr Jolanta Wróblewska
Mgr Jan Krzywdziński
Mgr Anna Maciejewska
Mgr Justyna Zając (sekretarzyni Kongresu) – justyna.zajac@uwr.edu.pl

Information

Application deadline for speakers:
29.02.2024
Fee:
do 30 maja 2024 roku: 600 złotych; po 30 maja 2024 roku: 700 złotych
Added on:
7 December 2023; 13:51 (Mariola Wilczak)
Edited on:
9 December 2023; 11:06 (Mariola Wilczak)

See also

19.11.2017

III Kongres Dydaktyki Polonistycznej

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL oraz Miasto Lublin, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej PAN, Towarzystwo Przyjaciół KUL i Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie zapraszają do udziału w III Kongresie Dydaktyki Polonistycznej, który odbędzie się  w KUL w dniach 22-25 listopada 2017 r. Kongres będzie stanowił część obchodów 100-lecia KUL, a honorowy patronat nad nim objął Rektor KUL.

11.10.2015

II Kongres Dydaktyki Polonistycznej. Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki

W czasie I Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, zorganizowanego w Krakowie w listopadzie 2013 roku, wskazano na złożoność problematyki współczesnej edukacji humanistycznej, zarysowano kierunki działań dydaktycznych i penetracji badawczych; zainspirowano również do podejmowania refleksji teoretycznej i dyskusji przedstawicieli różnych środowisk nad potrzebami i oczekiwaniami uczniów, nauczycieli, rodziców, pracodawców.

04.07.2019

IV Kongres dydaktyki polonistycznej

"Edukacja jest najpotężniejszą bronią, jakiej możesz użyć, aby zmienić świat".  Nelson Mandela  

19.11.2021

V Kongres Dydaktyki Polonistycznej

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na V Kongres Dydaktyki Polonistycznej. Temat Kongresu „KULTURA SOLIDARNOŚCI w przestrzeni edukacyjnej” jest wyrazem nasilającego się niepokoju, że w procesie nieustannie dokonującego się dzielenia zagubia się to, co łączy, bez względu na wszystkie specyfikacje tożsamościowe (indywidualne, społeczne, regionalne, narodowe).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.