Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 18.11.2015 g.09:00 - 21.11.2015 g.16:30
Added on: 11.10.2015

II Kongres Dydaktyki Polonistycznej. Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki

Type of the event:
Conference
City or town:
Katowice
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Educators, Others

W czasie I Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, zorganizowanego w Krakowie w listopadzie 2013 roku, wskazano na złożoność problematyki współczesnej edukacji humanistycznej, zarysowano kierunki działań dydaktycznych i penetracji badawczych; zainspirowano również do podejmowania refleksji teoretycznej i dyskusji przedstawicieli różnych środowisk nad potrzebami i oczekiwaniami uczniów, nauczycieli, rodziców, pracodawców.

Nawiązując do zgłoszonego podczas I Kongresu postulatu organizowania cyklicznych spotkań – integrujących akademickie ośrodki polonistyczne (zwłaszcza katedry i zakłady dydaktyki) ze środowiskiem nauczycieli, z przedstawicielami instytucji kulturalno-oświatowych i twórcami kultury – organizatorzy II Kongresu Dydaktyki Polonistycznej proponują, by w centrum uwagi jego uczestników znalazły się problemy edukacji humanistycznej, aksjologicznej i estetycznej w kontekście przemian społeczno-cywilizacyjno-kulturowych oraz dialogu rozumianego jako nadrzędna kategoria (po)rozumienia we współczesnym świecie.

Podjęcie tych kwestii jest w naszym odczuciu uzasadnione nadrzędnymi celami nauczania i wychowania stawianymi przed współczesną szkołą, potrzebami zmieniającej się rzeczywistości (m.in. rysującej się dominacji kultury technologicznej nad kulturą humanistyczną).

Information

Added on:
11 October 2015; 19:48 (Mariola Wilczak)
Edited on:
20 November 2015; 11:36 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.