Polish Studies Newsletter

Journal issue no.

Added on: 15.02.2024
Literature studies

Nasze teraźniejszości

Journals:
"Second Texts" (6) 2023
Publishing house::
ISSN:
0867-0633

"Żyjemy pod presją radykalnej zmiany naszego doświadczenia czasu. To znaczy tego, w jakich kategoriach myślimy o przyszłości – godzin, dni, miesięcy czy lat, a może realizacji jeszcze bardziej odległych życiowych celów? O teraźniejszości – jako chwili, polu, a może środowisku, w którym żyjemy? O przeszłości – jako spełnionej i niezmiennej rzeczywistości? Jako oparciu czy przekleństwie? Jako otwartej możliwości nowych jej wersji? Mam przekonanie, że jest to zmiana tyleż oczywista, co nieuświadamiana. Oczywista, bo przez wielu refleksyjnie doświadczana, lecz przez większość wypierana czy przesłaniana niewczesnymi już wyobrażeniami wziętymi głównie ze słownika nowoczesności." 


 

List of contents

WSTĘP

7 RYSZARD NYCZ Czas na czas: nie ma czasu, mamy czas

SZKICE

15 JUSTYNA TABASZEWSKA Teraźniejszość w natarciu?

33 AGNIESZKA DAUKSZA Wyprawa do tu-teraz

57 KATARZYNA MAJBRODA Antropologie przyszłości. Antycypując transformację energetyczną

81 JAKUB MOMRO Geologie aktualności

100 MAREK ZALESKI Chiazmatyczna teraźniejszość

112 TOMASZ MIZERKIEWICZ „Odczuć przepływ czasu”. Podmiot dywidualny i doświadczenie temporalne w literaturze

131 ANDRZEJ SKRENDO Diogenes z parasolem. O reżimie anachronizmu

154 PAWEŁ MOŚCICKI „To ma być dziś!”. Zapiski skazańców

174 MARIIA VARLYGINA Heterochronia lub czasowe pęknięcia

195 RYSZARD NYCZ Nasza kultura rozszerzonej teraźniejszości. Sondowanie aktualnego doświadczenia temporalnego

ROZTRZĄSANIA I ROZBIORY

214 ANITA JARZYNA Eksperymenty (Érica Barataya) w myśleniu o zwierzętach

227 TOMASZ TOMASIK Reorientacje. Studia nad męskościami a literatura polska ostatniego stulecia

PREZENTACJE

239 ELISABETH FREEMAN Więzy czasu. Queerowe tymczasowości i queerowe historie

DOCIEKANIA

260 BARBARA CZARNECKA Odzyskiwanie wojennej biografii. Maria Rundo w niemieckich obozach koncentracyjnych oraz w Szwecji – w świetle archiwaliów z Lund

294 AGNIESZKA KARLIŃSKA, PAULINA CZWORDON-LIS, MACIEJ MARYL Korpus tekstowy jako narzędzie literaturoznawcze

320 BERNADETTA DARSKA Reportaż inkluzywny. Dostrzeżenie jako moment zwrotny

INTERPRETACJE

336 ALINA ŚWIEŚCIAK Bruno Jasieński i rewolucja

359 BOGNA KOSMULSKA „Niektórzy – czyli nie wszyscy”. O niemówiących lecz piszących autystach: Adamie Siłkowskim, Ido Kedarze i filmowym Śubuku

377 MAŁGORZATA FABRYCY Codzienność. Georges Perec i jego kontynuatorzy

391 TOMASZ SAHAJ Aktywność sportowa w prozie Szczepana Twardocha

Information

Pages:
411
Added on:
15 February 2024; 12:51 (Mariola Wilczak)
Edited on:
15 February 2024; 12:51 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.