Polish Studies Newsletter

Journal issue no.

okładka "Tekstów Drugich" 2021 nr 1 | "Teksty Drugie"
Added on: 18.05.2021
Literature studies

Narrative Medicine

Journals:
"Second Texts" (1) 2021
Publishing house::

Numer pierwszy w 2021 roku, zatytułowany Medycyna narracyjna, poświęcony jest relacjom między doświadczaniem choroby, leczeniem i systemem medycznym a opowiadaniem. W zebranych tekstach dziedzina ta jest ujmowana przede wszystkim jako praktyka nacechowana etycznie, zmierzająca do upodmiotowienia pacjenta i uspołecznienia medycyny.


 

List of contents

                           W S T Ę P      

7        PRZEMYSŁAW CZAPLIŃSKI Opiekuńcza utopia
 

                            S Z K I C E      

19       PRZEMYSŁAW CZAPLIŃSKI Narracje i medycyna

38       AGNIESZKA DAUKSZA Humanistyka medyczna: o leczeniu (się) w patosystemie

59       HANNA SERKOWSKA Po pierwsze nie metaforyzuj! O tropach demencji

81       MARTA CHOJNACKA-KURAŚ Cele i metody kształcenia kompetencji narracyjnej w ujęciu Rity Charon (na przykładzie opowiadania Alice Munro Wiszący most)

101     DOROTA SAMBORSKA-KUKUĆ Spotkanie pacjenta z lekarzem oraz anamneza jako clou medycyny narracyjnej w eseistyce Andrzeja Szczeklika

117      ELŻBIETA WICHROWSKA  Świadectwo dzienników choroby  (XVIII/XIX w.)

138      MONIKA ŁADOŃ Na gruzach widzenia. O prozie Jadwigi Stańczakowej

155      ŁUCJA LANGE Tożsamość i niepewność.  Życie osób po przeszczepach płuc
 

                        R O Z T R Z Ą S A N I A  I  R O Z B I O R Y                               

172      HANNA SERKOWSKA Mapowanie narracji maladycznych

184       ELŻBIETA KIŚLAK Jak używano leków i lekarzy

194       AGNIESZKA KWIATKOWSKA Jedność w bólu

205       KRYSTYNA KOZIOŁEK Lektura ma głos
 

                         P R E Z E N T A C J E                       

215      HAVI CAREL Filozoficzna rola choroby. Przeł. Ł. Lange

245      ANGELA WOODS Więcej niż rany. Nowe spojrzenie na narracyjność, chorobę i ucieleśnione doświadczenie siebie. Przeł. A. Pogońska-Baranowska

267    CÉCILE GUILBERT Pisma odurzajce.  Excitantia: amfetamina i ecstasy Przeł. J. Cęcelewski
 

                        I N T E R P R E T A C J E                       

282      WOJCIECH ŚMIEJA  Polityka i erotyka w Martwym morzu Emila Zegadłowicza

304      ARTUR HELLICH Sny i nauka

319       FILIP RYBA  Smutek miasta/smutek w mieście. Koncepcja hüzün w prozie Orhana Pamuka
 

                        P O L E M I K I                        

333       AGNIESZKA BIELAK Habent sua fata libelli a nawet pojedyncze frazy…

341       KRYSTYNA PIETRYCH  Jednodniówka TAK – lektura w perspektywie intermedialnej
 

                        D O C I E K A N I A                        

360       MACIEJ TOPOLSKI  Antropologia taktylna. Uwagi wstępne

375       AGNIESZKA DYLEWSKA  Między kulturą pamięci a kulturą ludową. Motywy ludowe w narracjach pamięci na przykładzie powieści Niewinne Miasto Czesława Markiewicza i Katzenberge Sabriny Janesch

391       KAROLINA ROSIEJKA Co umarli mogą nam powiedzieć o świecie? O koncepcji nekroestetyki Alexeia Yurchaka

406       MARZENNA CYZMAN  Historia jednego drzewka. O Mirabelce Cezarego Harasimowicza z perspektywy zwrotu ku rzeczom

Information

Published on:
18.05.2021
Pages:
419
Added on:
18 May 2021; 19:59 (Mariola Wilczak)
Edited on:
18 May 2021; 20:15 (Piotr Bordzoł)

Recently added issues


See also

15.11.2018
Literature studies

Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo | (8(11)) | 2018

Journal issue title: Część I: Punkty widzenia; część II: Biblioteki

Najnowszy rocznik „Prac Filologicznych. Literaturoznawstwo” został podzielony na dwie części. W pierwszej, anglojęzycznej, znalazły się artykuły dotyczące punktu widzenia. Autorzy poszczególnych tekstów zastanawiają się nad kontrowersjami i ograniczeniami związanymi z tą kategorią, a także pytają o jej  interpretacyjną funkcjonalność – w teorii i na przykładzie konkretnych dzieł. Część druga, w znacznej większości składająca się z tekstów w języku polskim, skoncentrowana została wokół problemu biblioteki, którą poszczególni badacze postrzegają nie tylko jako motyw literacki, lecz także jako fenomen kulturowy i metaforę kultury.

29.10.2018
Literature History

Napis. Pismo Poświęcone Literaturze Okolicznościowej i Użytkowej | (XXIII) | 2017

Journal issue title: List jako szczególny gatunek literacki

List jako gatunek literatury okolicznościowej i użytkowej cechuje się ogromną różnorodnością (listy fikcyjne, paraliterackie i literackie). Cenimy go jako dokument biograficzny i historyczny zarazem, wiedząc, że może, choć nie musi, posiadać znaczne walory literackie. Wartość artystyczna listu zależy od nadawcy, w mniejszym nawet stopniu od jego stanowiska w hierarchii społecznej i od treści przekazywanych przez niego wybranym osobom z jego kręgu), w tym informacji niekiedy tajemnych, nieznanych ogółowi, w większym stopniu zaś – od jego inwencji i sprawności pióra.

09.04.2021
Literature studies

Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie | 18(2) | 2020

Journal issue title: Edytorstwo literatury dla dzieci i młodzieży / Vol 18, No 2

Tematem przewodnim prezentowanego numeru „Sztuki Edycji” jest edytorstwo literatury dla dzieci i młodzieży. Należy podkreślić, że oferta wydawnicza skierowana do młodego odbiorcy jest dziś liczna i zróżnicowana. Potwierdzeniem są liczby obrazujące rozwój tego sektora rynku książki w Polsce. Otóż według danych Biblioteki Narodowej (Ruch wydawniczy w liczbach) w 1991 roku ukazało się prawie 500 tytułów dla dzieci i młodzieży, w 2000 roku było ich ok. 800, a w 2019 roku ok. 4,4 tys. (łącznie z komiksami). Jak wynika z badań prowadzonych przez Bibliotekę Analiz (Rynek książki w Polsce), publikowanie książek literackich dla młodego odbiorcy staje się coraz bardziej dochodowe.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.