Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 21.11.2024 - 22.11.2024
Added on: 09.01.2024

Jak dziś wydawać klasyków literatury? / Ogólnopolska konferencja naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Toruń

Pracownia Edytorstwa Naukowego i Praktycznego UMK serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Jak dziś wydawać klasyków literatury?", która odbędzie się na Wydziale Humanistycznym UMK w Toruniu 21–22 listopada 2024 roku.

materiał promocyjny Organizatora

Proponujemy następujący zakres tematyczny spotkania:

• problem krytyczności tekstu dawniej i dziś

• rewizje podstawowej siatki pojęciowej wykorzystywanej w edytorstwie

• nadużycia terminologiczne we współczesnych edycjach

• nowe rozwiązania edytorskie z uwzględnieniem wymogów rynkowych i współczesnego odbiorcy wartościowanie edycji

• problemy odbioru  edycji dzieł literackich

• estetyka wydań naukowych i popularnych

• relacje między edycjami tradycyjnymi a cyfrowymi

• sztuka edycji dzieł literackich: kontekst polski i europejski

• przekłady klasyki światowej na język polski w wydaniach edytorskich i artystycznych (kolekcjonerskich).

Na zgłoszenia konferencyjne czekamy do 30 kwietnia 2024 roku. Prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie krótkiego abstraktu (maksimum jedna strona tekstu) zawierającego główne tezy wystąpienia. O przyjęciu referatu poinformujemy do 15 maja 2024 roku. Koszt uczestnictwa: 400 zł (w ramach opłaty zapewniamy nocleg w hotelu akademickim, materiały konferencyjne oraz posiłki). Istnieje możliwości zarezerwowania dodatkowego noclegu płatnego we własnym zakresie. Konferencja jest objęta patronatem „Sztuki Edycji”.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mailowy: amarkusz@umk.pl.

Kierownicy konferencji:

prof. dr hab. Mirosław Strzyżewski (mistrzy@umk.pl)

dr Agnieszka Markuszewska (amarkusz@umk.pl)

(Informacja Organizatorów wydarzenia).


PROGRAM KONFERENCJI

21 listopada 2024 roku (czwartek)

Collegium Maius, sala im. Ludwika Kolankowskiego

9.00 Uroczyste otwarcie obrad

Sesja 1: 9.10–11.30

 • Piotr Chlebowski (KUL), O potrzebie powołania Polskiego Instytutu Edytorstwa Naukowego
 • Tomasz Chachulski (IBL PAN), Od udostępnienia do zrozumienia. Jak edytorstwo naukowe zmienia wiedzę o literaturze
 • Mirosław Strzyżewski (UMK), Rozchwiana miara krytyczności w edytorstwie
 • Ewa Skorupa (UJ), Od edycji do edycji. Co warto zmienić?
 • Jan A. Choroszy (UWr), Edytorstwo. Próba antropologii
 • Gabriela Matuszek-Stec (UJ), Nowy Przybyszewski? O 11-tomowej edycji krytycznej „Dzieł literackich”
 • Iwona Wiśniewska (IBL PAN), Nowa edycja „Dzieł zebranych” Elizy Orzeszkowej
 • Dyskusja
 • Przerwa kawowa

Sesja 2: 12.30–14.30

 • Marek Osiewicz (UAM), Dorota Rojszczak-Robińska (UAM), Staropolskie apokryfy jako problem edytorski. O dwóch projektach wydawniczych
 • Monika Kardasz (UKEN), O wydawaniu kazań staropolskich
 • Magdalena Komorowska (UJ), Od starego druku do xml, czyli cyfrowa edycja naukowa tekstu dawnego. Przykład pism Piotra Skargi
 • Joanna Hałaczkiewicz (UJ), Edycje pilotażowe w Laboratorium Edytorstwa Cyfrowego UJ
 • Marcin Piątek (UKEN), Dysputy wyznaniowe z XVI i XVII wieku jako wyzwanie edytorskie (na przykładzie dysputy wileńskiej z 1599 roku)
 • Marta M. Kacprzak (BUW), W drodze ku edycji krytycznej. Dziewiętnastowieczne wydania „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska
 • Dyskusja

15.00 Obiad

Sesja 3: 16:00–17.20

 • Maria Kalinowska (UW), Prace nad wydaniem „Pism” Adama Mickiewicza pod redakcją Zofii Stefanowskiej – szkołą nowoczesnego edytorstwa
 • Kamila Oleszczuk-Kasperek (KUL), Od rękopisu do druku. Wydawnicze losy „Dziadów” drezdeńskich Adama Mickiewicza
 • Mikołaj Sokołowski (IBL PAN), Wokół nowego wydania dzieł wszystkich Juliusza Słowackiego
 • Olga Taranek-Wolańska (UWr), Ewolucja funkcji komentarza edytorskiego na przykładzie wybranych edycji tekstów Juliusza Słowackiego. Rekonesans

Przerwa kawowa

Sesja 4: 17.40–19.00

 • Zbigniew Przychodniak (UAM), Jak wydać filozofa? O edycji rękopisów Augusta Cieszkowskiego
 • Józef Franciszek Fert (KUL), Spór o „literę” czy o coś więcej? Na marginesie „Tęczy” Norwida
 • Teresa Winek (IBL PAN), Krytyczność edycji dzieł literackich z pierwszego trzydziestolecia XX wieku
 • Jowita Podwysocka (UŁ), Jak dziś wydawać klasyków literatury? O wydaniach bibliofilskich i kolekcjonerskich
 • Dyskusja

Poczęstunek

---------

22 listopada 2024 roku (piątek)

Collegium Maius, sala im. Ludwika Kolankowskiego

Sesja 1: 9.00–10.40

 • Agnieszka Kuniczuk (UWr), Edycja krytyczna nowel Sienkiewicza
 • Beata Obsulewicz (KUL), „Pisma wszystkie” Prusa
 • Beata Utkowska (UJK), Jak dziś wydać „Faraona”?
 • Bartłomiej Szleszyński (IBL PAN), Cyfrowe edycje klasyków literatury pozytywizmu – między trwającą edycją powieści Orzeszkowej a planowaną arcyedycją „Lalki” Prusa
 • Anna Mędrzecka-Stefańska (IBL PAN), Od edycji papierowej do edycji cyfrowej – na przykładzie edycji powieści „Na prowincji” Orzeszkowej

Przerwa kawowa

Sesja 2: 11.00–13.00

 • Piotr Bordzoł (IBL PAN), Edycja krytyczna listów Orzeszkowej (kontynuacja)
 • Joanna Lekan-Mrzewka (KUL), Korespondencja redaktorów i wydawców w edycji krytycznej „Listów zebranych” Orzeszkowej. Uwagi warsztatowe
 • Andrzej Piotr Lesiakowski (IBL PAN), „Dzieła zebrane” i „Listy zebrane” Orzeszkowej – problemy modernizacji języka
 • Monika Myszor-Ciecieląg (Muzeum Narodowe w Warszawie), Współczesne oczekiwania czytelników a zamiary edytora. O planowanym wydaniu Antoniego Edwarda Odyńca „Wspomnień z przeszłości opowiadanych Deotymie”
 • Dariusz Dziurzyński (UW), O współczesnym renesansie translatorsko-wydawniczym dzieł Baudelaire’a i Flauberta w Polsce
 • Rafał Moczkodan (UMK), Od „Opowieści wigilijnej” do „Opowieści zombilijnej”, czyli jak wydaje się Dickensa
 • Dyskusja

14.00 Obiad

Sesja 3: 15.20–16.40

 • Dariusz Pachocki (KUL), Czy potrzebujemy krytycznego wydania dzieł Bolesława Leśmiana?
 • Grzegorz P. Bąbiak (UW), Wokół współczesnych edycji literatury dokumentu osobistego (Gombrowicz, Iwaszkiewicz i… Andrzejewski?)
 • Maciej Libich (UW), Proza Leopolda Buczkowskiego – problemy edytorskie
 • Przemysław Kaniecki (UW), Które dopiski z rękopisu „Rojstów” Tadeusza Konwickiego uwzględniać w druku?
 • Marcin Lutomierski (UMK), Polskie edycje baśni w XXI wieku

Przerwa kawowa

Sesja 4: 17.20–18.20

 • Katarzyna Płońska (UMK), Jak wydać Krzysztofa Kamila Baczyńskiego? Kilka słów o nowoczesnej edycji cyfrowej
 • Jagoda Zarzycka (KUL), Jak dziś wydać „Od Czarnolasu” i „Od Leśmiana” Anny Kamieńskiej?
 • Ewelina Dubicka (KUL), Jeden projekt – dwie edycje. Edycja cyfrowa notatników Łobodowskiego a wydanie książkowe
 • Dyskusja

Zakończenie obrad

Poczęstunek

Information

Address:
Collegium Maius, sala im. Ludwika Kolankowskiego
Application deadline for speakers:
30.04.2024
Fee:
400 zł
Added on:
9 January 2024; 21:50 (Mariola Wilczak)
Edited on:
17 June 2024; 22:13 (Mariola Wilczak)

See also

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.