Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 24.11.2022 - 25.11.2022
Added on: 16.11.2022

Edycje romantyków –interpretacje romantyzmu

Type of the event:
Conference
City or town:
Toruń

Zapraszamy do lektury programu konferencji (Toruń, 24–25 listopada 2022 roku)

24 listopada 2022 roku (czwartek)
Collegium Maius, sala im. Ludwika Kolankowskiego

9.15. Uroczyste otwarcie obrad

  • Sesja 1: Edytorski „kanon” romantyczny – rewizje, analizy, poszukiwania

Mirosław Strzyżewski (UMK), Edycje romantyków – dziś. Uwarunkowania i potrzeby
Ewa Hoffmann-Piotrowska (UW), Kanon jako interpretacja. W poszukiwaniu nowej wizji romantyzmu
Zbigniew Przychodniak (UAM), Edytor wiersz układa. Kilka przypadków ku pociesze i przestrodze
Piotr Chlebowski (KUL), Norwidowska liryka – wyzwanie edytora (naukowego)
Grzegorz P. Bąbiak (UW), Kanon i tradycja literatury romantycznej w publikacjach Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska” Władysława Kościelskiego

Przerwa kawowa

  • Sesja 2: Edytorski „kanon” romantyczny – wokół Mickiewicza

Maria Kalinowska (UW), Wiersze Adama Mickiewicza – klasyczne edycje Czesława Zgorzelskiego i nowe wyzwania edytorskie
Kamila Oleszczuk-Kasperek (KUL), Czy i jak wydawać dziś Mickiewicza? Zarys problematyki
Ewa Szczeglacka-Pawłowska (UKSW ), Romantyzm brulionowy wobec sztuki edycji dzieł. O twórczości późnej Mickiewicza
Danuta Danek (IBL PAN ), Edytorsko-interpretacyjne problemy liryku Mickiewicza Ach, już i w rodzicielskim domu… (w kontekście innego spojrzenia na romantyzm)
Tingting Zhang (UW), Pouczanie pokornego mędrca-tłumacza czy gorycz porzuconego pomazańca? Refleksja nad adresatem Zdań i uwag Mickiewicza

Dyskusja

14.15 Obiad

  • Sesja 3: Edycje dzieł romantyków a wyzwania współczesności

Piotr Śniedziewski (UAM), Cyfrowa edycja korespondencji Gustave’a Flauberta
Dariusz Pachocki (KUL), Cyfrowa edycja Archiwum Filomatów – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
Bartłomiej Szleszyński (IBL PAN ), Jak powinna wyglądać naukowa edycja cyfrowa Pamiątek Soplicy Henryka Rzewuskiego?
Anna Mędrzecka-Stefańska (IBL PAN ), Ewa Mirkowska (IBL PAN ), Słowacki cyfrowy – perspektywy i szanse edycji cyfrowej
Przerwa kawowa

  • Sesja 4: Romantyzm dla dzieci – romantyzm w tłumaczeniach

Barbara Szargot (UJK ), Maciej Szargot (UŁ), Wokół edycji typu „romantycy dzieciom”
Marta M. Kacprzak (BUW), Edytorstwo i oświata. Edycje romantyków w popularnych seriach dla młodzieży i ludu w latach 1905–1918
Elżbieta Zarych (UJ), Polskie edycje niemieckich baśni romantycznych Ludwiga Tiecka i Josepha von Eichendorffa. Od przekładu do wydania krytycznego
Dyskusja
Uroczysta kolacja

25 listopada 2022 roku (piątek)
Collegium Maius, sala im. Ludwika Kolankowskiego

9.00–10.20

  • Sesja 1: Pisarz w roli edytora i wydawcy własnych dzieł

Włodzimierz Toruń (KUL), Cyprian Norwid o edycji własnych utworów
Teresa Winek (IBL PAN ), Autorka i wydawcy. Autorka – wydawczyni (Klementyna z Tańskich Hoffmanowa)
Joanna Stocka (UW), Stefan Witwicki – perfekcjonista? O stosunku poety do edycji własnych tekstów
Olga Taranek-Wolańska (UWr), „Z wydaniem moich dzieł nie spieszyć się po mojej śmierci”. Wokół warszawskiej edycji Dzieł Aleksandra Fredry (1880)

Przerwa kawowa

10.40–12.00

  • Sesja 2: Romantyzm na pograniczu sztuk i krajów

Edyta Chlebowska (KUL), Słowacki, Kraszewski, Norwid – (nie)obecność obrazu
Milena Chilińska (UW), O motywie cara – demonicznego jeźdźca w Carze Witolda Pruszkowskiego. Problemy edycji rękopisu
Lubow Żwanko (Państwowy Uniwersytet Biotechnologiczny w Charkowie), Listy Leona
Cienkowskiego do Jerzego Aleksandrowicza (1847–1885): długa droga do czytelnika
Justyna Bajda (UWr), Edycja Fleurs du Mal Charles’a Baudelaire’a w opracowaniu graficznym Armanda Rassenfosse’a

Dyskusja

13.15 Obiad

14.00–15.40

  • Sesja 3: Edycje dzieł romantyków – studia przypadków I

Elżbieta Dąbrowicz (UwB), „Kolekcja Niemcewiczowska”. Pożytki dla badacza historii literatury romantyzmu
Grażyna B. Tomaszewska (UG), Krążenie wokół przepaści. Linie interpretacyjne zakończeń Nie-Boskiej komedii a wieczne (współczesne) pytania
Magdalena Bizior-Dombrowska (UMK), Naukowe i popularnonaukowe edycje dramatów Zygmunta Krasińskiego
Iwona Węgrzyn (UJ), Bałamutny diabeł. O polskiej twórczości Józefa Juliana Sękowskiego
Katarzyna Kaczmarek (UMK), „Andrzej Towiański, ale który?” Problemy edycji pism towianistycznych z pierwszego okresu działalności Koła Sprawy Bożej

Przerwa kawowa

16.00–17.40

  • Sesja 4: Edycje dzieł romantyków – studia przypadków II

Mirosława Radowska-Lisak (UMK), Listy romantyków z kolekcji dzikowskiej hrabiów Tarnowskich
Elżbieta Szyngiel (UWr), „Czemuż bym, mając tylu przyjaciół-poetów, nie mógł wydać wiązanki z ich pieśni?” „Melitele” Antoniego Edwarda Odyńca w perspektywie edytorskiej
Patryk Chłopek (UMK), Na wesoło w romantyzmie. O edycji Pism przedślubnych i przedsplinowych Placyda Jankowskiego
Kamila Sup eł (UW), Poczty ruskie i rosyjskie Tomasza Olizarowskiego – dylematy edytorskie
Magdalena Chołojczyk (UMCS, wystąpienie online), Rola wydań poezji Mieczysława Romanowskiego w ukształtowaniu tyrtejskiego kanonu poety

Dyskusja

Zakończenie obrad

Konferencji towarzyszy wystawa „Romantycy w Collegium Maius” przygotowana przez Edytorskie Koło Naukowe „Wyjustowani” (Biblioteka Collegium Maius, parter).

https://edytorstwoumk.com

https://www.facebook.com/edytorzyilpumk/

https://www.instagram.com/edytorzy_umk/

Information

Address:
Toruń, Fosa Staromiejska 3
Added on:
16 November 2022; 13:19 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
16 November 2022; 13:19 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.