Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 24.11.2022 - 25.11.2022
Added on: 11.10.2021

Edycje romantyków – interpretacje romantyzmu. Międzynarodowa konferencja naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Toruń

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza do udział w konferencji, która odbędzie się 24–25 listopada 2022 roku.

Zdj. Ylanite Koppens z Pexels

Proponowany zakres tematyczny:


- edytorski „kanon” romantyczny – rewizje, analizy, poszukiwania (od XIX wieku po współczesność);
- tekstologiczny i edytorski kształt wydań dzieł romantyków – studia przypadków;
- edytor-interpretator – rozwiązania edytorskie a sposób odbioru dzieła literackiego;
- edycje dzieł romantyków a wyzwania współczesności;
- romantyczne rękopisy – romantyczne inedita;
- stosunek pisarzy okresu romantycznego do edycji utworów własnych;
- „romantyczny” rynek wydawniczy (serie wydawnicze, odbiór czytelniczy, wydania korsarskie itp.);
- wpływ uwarunkowań politycznych i cenzuralnych na charakter i poziom edytorstwa;
- polskie vs. europejskie edycje romantyków;
- estetyka dawnych i współczesnych wydań dzieł romantycznych.


Zgłoszenia konferencyjne w języku polskim i angielskim można zgłaszać do 31 marca 2022 roku. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać krótki abstrakt w języku polskim i angielskim (maksimum jedna strona tekstu) zawierający główne tezy wystąpienia.

Koszt uczestnictwa: 380 zł (w ramach opłaty zapewniany jest jeden nocleg w hotelu uniwersyteckim, materiały konferencyjne oraz posiłki). Istnieje możliwości zarezerwowania dodatkowego noclegu płatnego we własnym zakresie.

Konferencja jest objęta patronatem „Sztuki Edycji”.

Zgłoszenia należy kierować na adres e-mailowy: amarkusz@umk.pl.

O przyjęciu referatu poinformujemy do 15 kwietnia 2022 roku.


Kierownik konferencji: prof. dr hab. Mirosław Strzyżewski (mistrzy@umk.pl)
Sekretarz konferencji: dr Agnieszka Markuszewska (amarkusz@umk.pl)

Information

Application deadline for participants:
31.03.2022
Added on:
11 October 2021; 13:06 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
11 October 2021; 13:06 (Piotr Bordzoł)

See also

16.11.2022

Edycje romantyków –interpretacje romantyzmu

Zapraszamy do lektury programu konferencji (Toruń, 24–25 listopada 2022 roku)

30.03.2019

Zryw romantyczny

Koło Naukowe im. Juliusza Słowackiego zaprasza do udziału w organizowanej przez siebie konferencji.

11.03.2018

Intymistyka a edytorstwo

Zakład Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich UMK zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową "Intymistyka a edytorstwo", która odbędzie się 15-16 listopada 2018 roku w Toruniu.

30.03.2016

(Bez)kres paradygmatu. Nowoczesność w romantyzmie - romantyzm w nowoczesności / Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa

Organizatorzy konferencji - Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu, Katedra Krytyki  Współczesnej oraz Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Jagiellońskiego - pragną zachęcić uczestników do odpowiedzi na pytanie  postawione przez Arkadiusza Bagłajewskiego we wstępie do książki  "Obecność romantyzmu": „Czy romantyzm – rozumiany jako formacja, światopogląd, sposób  odczytania i rozpoznawania świata przez jednostkę pragnącą głębokiej  zmiany rzeczywistości – jest jeszcze obecny we współczesności?" Wspólnie z badaczami różnych dyscyplin wiedzy chcielibyśmy zastanowić  się, jak we współczesności przejawiają się ślady, znaki pozostawione  przez dziedzictwo romantyzmu. Mając świadomość, że dziedzictwo to nie może być zamknięte tylko w  formule romantycznego paradygmatu patriotyczno-martyrologicznego,  chcielibyśmy wejść w dialog o relacjach romantyzmu z nowoczesnością na  wielu płaszczyznach. Interesują nas również najważniejsze pytania, problemy i wyzwania  stojące przed badaczami mierzącymi się z romantyczną tradycją, a także  przebieg procesu szukania odpowiedniego języka mówienia nowoczesnego o  romantyzmie i mówienia o nowoczesności romantyzmu. Do dyskusji zapraszamy literaturoznawców, kulturoznawców, historyków,  socjologów, religioznawców, jak również innych przedstawicieli nauk  humanistycznych, społecznych i ścisłych zainteresowanych problematyką  żywotności romantycznego dziedzictwa.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.