Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 24.10.2024 - 25.10.2024
Added on: 28.06.2024

Doktoranckie Warsztaty Literaturoznawcze w Uniwersytecie Bielsko-Bialskim

Type of the event:
Workshops
City or town:
Bielsko-Biala

Nadrzędnym celem przyświecającym organizatorom Doktoranckich Warsztatów Literaturoznawczych w UBB jest integracja środowiska doktoranckiego skupionego w krajowych i zagranicznych Szkołach Doktorskich.

Doktorancko-Studenckie Koło Naukowe Literaturoznawców działaja przy Katedrze Polonistyki na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego pod patronatem Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej UBB oraz Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo UBB.

Zależy nam na wymianie poglądów dotyczących prowadzonych badań, dyskusji i nawiązaniu kontaktów, które zaowocują być może w przyszłości dalszą współpracą i realizacją wspólnych projektów naukowych o tematyce literaturoznawczej lub pokrewnej.
Ofertę udziału w Warsztatach adresujemy przede wszystkim do doktorantów uczelni polskich i zagranicznych, ale nasza oferta skierowana jest także do studentów studiów magisterskich, którzy planują ścieżkę rozwoju naukowego w obrębie dyscypliny literaturoznawstwo lub dyscyplin pokrewnych w dziedzinie nauk humanistycznych.
Uczestnikom warsztatów nie narzucamy odgórnego „tematu przewodniego” konferencji – zachęcamy natomiast do wygłoszenia referatu, który powiązany jest w jakimś stopniu z przygotowaną rozprawą doktorską (lub pracą magisterską). Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń według poniższego wzorca:

mgr Jan Kowalski, Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska UBB w Bielsku-Białej:
Koncepcja „czułego narratora” w powieści „Empuzjon” Olgi Tokarczuk
Termin zgłoszenia udziału z referatem (najpóźniej do 31 lipca 2024)
oraz wszelkie pytania dotyczące spraw organizacyjnych prosimy kierować drogą mailową na adresy:
abergiel@ubb.edu.pl, mtiutiunnyk@ubb.edu.pl lub ppasierbek@ubb.edu.pl

Opłatę konferencyjną należy wnieść w terminie do 15 września 2024 na nr konta:
Bank PKO SA
PL 73 1240 4142 1111 0010 5457 2831
W tytule przelewu proszę podać:
Doktoranckie warsztaty literaturoznawcze + Imię i nazwisko.

Obrady odbędą się w Sali Senatu UBB, kampus Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego ul. Willowa 2 – preferujemy obrady stacjonarne, jednak w uzasadnionych przypadkach (np. dla uczestników z zagranicy) będzie możliwość wygłoszenia referatu on-line w formie zdalnej. Istnieje możliwość zakwaterowania (noclegu) w Hotelu „Na Błoniach” w bezpośrednim sąsiedztwie Uniwersytetu (ul. Pocztowa 39) lub w Domu Studenckim UBB (ul. Spółdzielców 11).


Planowane jest wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej zawierającej wygłoszone podczas warsztatów referaty  przygotowane zgodnie z podanymi wytycznymi redakcyjnymi. Książka ukaże się w roku 2025 w Wydawnictwie Naukowym UBB znajdującym się na liście ministerialnej wydawnictw punktowanych [120 pkt]. Ponadto przewidujemy druk najciekawszych artykułów pokonferencyjnych na łamach czasopisma naukowego „Świat i Słowo” (70 pkt na liście ministerialnej).


mgr Anna Bergiel, Przewodnicząca Zarządu DSKNL

prof. dr hab. Marek Bernacki, Opiekun Koła

Information

Address:
Sala Senatu UBB, kampus Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego ul. Willowa 2
Application deadline for speakers:
31.07.2024
Fee:
150 zł
Added on:
28 June 2024; 10:50 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
28 June 2024; 10:50 (Piotr Bordzoł)

See also

16.11.2023

Warsztaty przekładowe "Nic dwa razy. O istocie i praktyce tłumaczenia"

20 listopada 2023 w Rzymie, w ramach projektu Kobieca strona poezji, odbędą się warsztaty translatorskie dla studentów z Rzymu, Wilna i Łucka. 

19.11.2023

Referat dr. Rafała Waszczuka "Czy trajektoria Gaetana Ghigiottiego może być modelem polskiej kariery Włocha w XVIII w.?"/ spotkanie z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia"

W tym roku cykl Z warsztatów badaczy oświecenia otworzy 23 listopada referat laureata tegorocznego Konkursu PTBnWO na najlepszą rozprawę doktorską dotyczącą szeroko rozumianego XVIII wieku, doktora Rafała Waszczuka: Czy trajektoria Gaetana Ghigiottiego może być modelem polskiej kariery Włocha w XVIII w.?   

25.08.2017

IATIS Workshop Kraków

Wydział Polonistyki i Centrum Badań Przekładoznawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w VI Warsztatach Regionalnych IATIS, które odbędą się w dniach 27-29 września 2017 w Krakowie. Tytuł warsztatów to: Historia przekładu literackiego. Nowe obszary i metody badawcze w polskim kontekście

15.04.2021

Warsztaty sermonistyczne I. Badania nad kaznodziejstwem średniowiecznym w Polsce. Przegląd tematów

Pierwsza edycja warsztatów ma na celu skonsolidowanie środowiska młodych badaczy i wydawców średniowiecznych tekstów. Będzie to okazja do poznania się oraz do dyskusji o problemach wydawniczych i interpretacyjnych. Zaproszeni goście wygłoszą wprowadzające w tematykę sermonistyki referaty. Uczestnicy będą mieli okazję przedstawić wyniki swoich badań nad zbiorami lub pojedynczymi kazaniami średniowiecznymi, zarówno łacińskimi, jak i wernakularnymi (polskimi, czeskimi, niemieckimi).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.