Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 27.09.2024 - 28.09.2024
Added on: 24.03.2024

Radość życia w języku, literaturze i wybranych tekstach kultury / konferencja z cyklu Przekraczanie granic języka

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Instytut Języka Polskiego UW, Towarzystwo Kultury Języka, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Fundacja Języka Polskiego zapraszają na konferencję naukową Radość życia w języku, literaturze i wybranych tekstach kultury. 

Konferencja odbędzie się w dniach 27-28 września 2024 r. na Wydziale Polonistyki UW. Jest to piąte spotkanie literaturoznawców, językoznawców i nauczycieli polonistów uczących w szkołach różnych szczebli poświęcone językowej interpretacji tekstów literackich. Spotkania te od 2017 r. były organizowane pod wspólnym tytułem Przekraczanie granic języka, a artykuły będące ich pokłosiem są dostępne pod linkiem: http://www.tkj.uw.edu.pl/blog/repozytorium.

Celem tegorocznej konferencji jest zwrócenie uwagi na obecne nie tylko w literaturze obrazy rozkoszy, zadowolenia i zachwytu nad światem, a także na różne środki symboliczne (językowe, ikoniczne, muzyczne i inne) sprzyjające wyrażaniu wszelkich pozytywnych emocji. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania referatów na temat językowego obrazu radości w języku, w tekstach poetyckich i utworach pisanych prozą, w filmie, w dziełach plastycznych, w grach komputerowych i w rozmaitych tekstach składających się na kulturę popularną.

Chodzi nam o wydobycie z przekazów symbolicznych tego, co napawa optymizmem, zachęca do cieszenia się życiem lub bawi czytelnika wyszukaną formą albo zaskakującą treścią.

Chcielibyśmy w gronie literaturoznawców, językoznawców i polonistów uczących w szkole odkryć jak najwięcej takich utworów, których tematem jest radość życia a głównym przesłaniem oprócz Horacjańskiego „carpe diem” także Mickiewiczowskie „Hej, użyjmy żywota” i Leśmianowskie „żyć tylko tym, że się żyje”.

Zgłoszenia na konferencję z tytułem i krótkim streszczeniem referatu, nieprzekraczającym 300 słów, prosimy przysyłać w terminie do 30 maja 2024 r. za pośrednictwem formularza dostępnego pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNzh9_8g0rkUwi6m1XxdToEaeV1u66fu1aLVp9sdJAfpZqxw/viewform

Do 30 czerwca 2024 r. przekażemy Państwu informację o przyjęciu referatu, a na początku września prześlemy dokładny program obrad. Referaty wygłoszone na konferencji po pozytywnych opiniach dwóch recenzentów zostaną opublikowane w punktowanym czasopiśmie naukowym lub w monografii wieloautorskiej, wydanej przez Dom Wydawniczy „Elipsa”, figurujący na liście ministerialnej.

Tradycyjnie opłata konferencyjna przeznaczona na poczęstunek w przerwach kawowych, materiały konferencyjne  i redakcję publikacji pokonferencyjnej wynosi 150 zł. Po przyjęciu referatu prosimy o wpłacenie jej na konto Towarzystwa Kultury Języka o numerze: 48 1240 1040 1111 0010 2207 1852.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: przekraczaniegranic2017@gmail.com.

Komitet organizacyjny konferencji:

dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska

dr Magdalena Wanot-Miśtura

mgr Joanna Wenek

(Zaproszenie Organizatorów konferencji)

Information

Application deadline for speakers:
30.05.2024
Fee:
150 zł
Added on:
24 March 2024; 12:44 (Mariola Wilczak)
Edited on:
24 March 2024; 12:45 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.