Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 05.03.2024 - 06.03.2024
Added on: 12.12.2023

Język a wartości. Komunikacja językowa w ujęciu aksjolingwistycznym / ogólnopolska konferencja naukowa

Type of the event:
Conference

Instytut Filologii Polskiej i Logopedii Wydziału Filologicznego UŁ zaprasza do udziału w konferencji naukowej poświęconej aksjologicznym aspektom komunikacji językowej.

Proponowane zagadnienia:
• wartości i wartościowanie w różnych obszarach funkcjonowania komunikacji językowej (np. w dyskursie prywatnym, w dyskursie publicznym, w tym w dyskursach medialnych, także w mediach społecznościowych, w dyskursach profilowanych tematycznie i ideologicznie, w dyskursach instytucjonalnych, w dyskursach grup nieformalnych, w dyskursach określonych podmiotów),
• strategie aksjologiczno-emotywne w określonych typach dyskursów, • akty mowy i gatunki tekstu o funkcji oceniającej (np. komplement, pochwała, nagana, opinia, recenzja, komentarz),
• stopień subiektywizacji obrazu świata a sposoby wyrażania wartości i wartościowania,
• rola podmiotu w językowym kształtowaniu wizji świata,
• charakterystyka językowych i tekstowych środków wyrażania wartości i wartościowania,
• nazwy własne jako nośniki wartościowania,
• relacje między werbalnymi a niewerbalnymi sposobami wyrażania wartości i wartościowania,
• aprecjacja i deprecjacja jako działania językowe o charakterze perswazyjno-manipulacyjnym,
• aksjologiczny charakter wypowiedzi a inne funkcje tekstu,
• metody badań aksjolingwistycznych.

Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane będą do 15 stycznia 2024 r. za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, który jest dostępny również na stronie internetowej: https://www.filolog.uni.lodz.pl/zwjp/konferencje/konferencja-2024

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł. Organizatorzy proszą o uregulowanie należności do 15 lutego 2024 r.

Planowana jest publikacja artykułów naukowych powstałych na bazie wygłoszonych referatów w czasopiśmie „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” nr 58/2024 (70 pkt wg listy MEiN). Opublikowane zostaną artykuły, które uzyskają dwie pozytywne recenzje. Szczegółowe wytyczne dotyczące przygotowania tekstu do druku prześlemy po 20 stycznia 2024 r. Nieprzekraczalny termin nadsyłania artykułów to 31 marca 2024 r.

Kontakt:

Zakład Współczesnego Języka Polskiego
Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii UŁ
ul. Pomorska 171/173 90–136 Łódź
(z dopiskiem: JĘZYK A WARTOŚCI 2024)
e-mail: zwjp@filologia.uni.lodz.pl

Information

Address:
wydarzenie online (na platformie MS Teams)
Application deadline for speakers:
15.01.2024
Fee:
200 zł
Added on:
12 December 2023; 15:22 (Mariola Wilczak)
Edited on:
12 December 2023; 15:23 (Mariola Wilczak)

See also

25.01.2016

Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce: perspektywa filozoficzna, lingwistyczna, komunikacyjna

Planowana konferencja naukowa nawiązuje do ogólnopolskiej konferencji „Idee i wartości w języku, historii i kulturze”, która odbyła się na UWM w Olsztynie w listopadzie 2014 roku. Kontynuując poprzednią sesję, konstatujemy, że choć badania aksjologiczne mają w polskiej humanistyce długotrwałą historię, to jednak wciąż stanowią obszar nowych badań interdyscyplinarnych, a we współczesnej nauce, w pewnym stopniu zdominowanej przez różne odmiany antropologii, problematyka aksjologiczna przeżywa swój rozkwit.

27.02.2021

Dyskursy internetowe a norma

Zakład Współczesnego Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Dyskursy internetowe a norma”, która odbędzie się w formie online (za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams) w dniach 7–8 czerwca 2021 roku.

23.07.2017

Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi zaprasza na III Ogólnopolską, Interdyscyplinarną Konferencję Naukową "Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce" (Łódź, 15.11.2017).

01.10.2016

Komunikowanie wartości – wartość komunikowania / V ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Sytuacja komunikacyjna i jej parametry” z okazji 70-lecia urodzin Profesor Elżbiety Laskowskiej

Cykl konferencji „Sytuacja komunikacyjna i jej parametry” realizowany jest od 2007 roku. Dotąd zorganizowano cztery konferencje, na których badacze komunikacji z wielu ośrodków naukowych dyskutowali o elementach sytuacji komunikacyjnej, m.in. o specyfice aktywności nadawczo-odbiorczej, sposobach komponowania i interpretowania tekstów, percepcji zachowań komunikacyjnych i ich charakteru w różnych dyskursach i kontekstach.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.