Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 15.11.2017 g.10:00 - 15.11.2017 g.16:00
Added on: 23.07.2017

Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce

Type of the event:
Conference
City or town:
Łódź
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Doctors, Others

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi zaprasza na III Ogólnopolską, Interdyscyplinarną Konferencję Naukową "Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce" (Łódź, 15.11.2017).

Zgodnie z zamysłem organizatorów konferencja ma stanowić forum wymiany poglądów pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin i dyscyplin na temat wartości oraz idei obecnych w przestrzeni publicznej.

Zagadnienia programowe konferencji:
1. Kreowanie znaczeń i wartości w kulturze ponowoczesnej
- Kreatywność jako wartość społeczna, komunikacyjna i kulturowa
- Słowa i wartości jako elementy świadomych działań twórczych
- Informacja i komunikacja w świecie kryzysu wartości
- Współczesne narzędzia marketingu wizerunkowego – aspekty etyczno-prawne
- Tożsamość/podmiotowość nowoczesna i ponowoczesna wobec globalizmu i konsumeryzmu
- Pamięć jako wartość i antywartość – medializacja i komercjalizacja przeszłości
2. Dyskurs publiczny we współczesnej kulturze medialnej
- Wartości i idee w życiu publicznym
- Social media i nie tylko. Współczesne narzędzia komunikacji medialnej
- Etyka dziennikarska a współczesne formy komunikacji – wymiar socjologiczny i kulturotwórczy
- Estetyczny i aksjologiczny wymiar przestrzeni publicznej
- Polityczność i apolityczność mediów informacyjnych
- Dialog wartości jako model współczesnej komunikacji społecznej i kulturowej
- Dialog nacji i wartości – międzykulturowe aspekty dyskursu aksjologicznego
- Formy współczesnego dyskursu politycznego
- Poetyka debaty medialnej
- Dyskurs przemocy a dyskurs perswazji i mediacji w komunikacji medialnej.
3. Sztuka jako medium idei i wartości
- Dzieło sztuki jako medium wartości w kulturze ponowoczesnej
- Wartości estetyczne a rynkowy paradygmat sztuki
- Komunikacyjna i edukacyjna wartość języka sztuki współczesnej
- Estetyczne i aksjologiczne aspekty sztuki nowych mediów
- Współczesna kultura widowisk: formy, style, język wartości
4. Nowe technologie w języku, literaturze i komunikacji społeczno-kulturowej
- Życie literackie a model kultury Web 3.0
- Literatura a sztuki interaktywne
- Nowe technologie w lingwistyce współczesnej
- Język biznesu w perspektywie aksjologicznej
- Język komunikacji marketingowej w modelu Web 3.0
- Znaczenia i wartości w języku hipermediów
- Etyka i estetyka komunikacji interaktywnej
- Pragmatyka reklamy: reklama jako przestrzeń nobilitacji i deprecjacji wartości i znaczeń

Adresatami konferencji są przede wszystkim:
  • językoznawcy, literaturoznawcy, medioznawcy, kulturoznawcy, antropologowie kultury (w szczególności antropologowie mediów), socjologowie, politologowie, filozofowie, psychologowie, historycy i teoretycy kultury, dziennikarze;
  • reprezentanci różnych dziedzin sztuki, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym;
  • wydawcy oraz redaktorzy mediów tradycyjnych i cyfrowych;
  • praktycy przemysłu wydawniczego związanego z wydawnictwami elektronicznymi;
  • specjaliści i praktycy z zakresu marketingu politycznego i wizerunkowego;
  • przedstawiciele różnych dziedzin współczesnej sztuki nowych mediów;
  • kreatywni twórcy komunikacji w przestrzeni social media.
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do dnia 15 października 2017 r. formularza zgłoszeniowego na adres poczty elektronicznej: konferencja_iws@ahe.lodz.pl oraz wniesienie do dnia 28 września 2017 r. opłaty konferencyjnej w wysokości 200 zł.
 
Organizatorzy:
- Katedra Komunikacji Językowej
- Katedra Literaturoznawstwa
- Zakład Dziennikarstwa
- Zakład Komunikacji Społecznej i Socjologii Mediów
 
Komitet Naukowy Konferencji:
- prof. zw. dr hab. Bogusław Żyłko
Kierownik Katedry Literaturoznawstwa AHE w Łodzi
- dr hab. Krzysztof Kusal, prof. nadzw.
Kierownik Katedry Komunikacji Językowej AHE w Łodzi
- dr hab. Joanna Satoła-Staśkowiak, prof. nadzw.
Rektor Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
- prof. dr Makary Krzysztof Stasiak
(Prezydent Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi)
- prof. dr hab. n. med. Hieronim Bartel
(Dziekan Wydziału Humanistycznego AHE w Łodzi)
- dr hab. Włodzimierz Stelmaszczyk, prof. nadzw.
(Dziekan Wydziału Artystycznego AHE w Łodzi)

Komitet Organizacyjny Konferencji
- dr Leszek Kuras
- dr Dorota Utracka
- dr Ewa Gdak (sekretarz)
-  dr Marta Wybraniec (sekretarz)

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres mailowy konferencji: konferencja_iws@ahe.lodz.pl
 

Information

Application deadline for participants:
14.10.2017 22:00
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.