Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 15.11.2017 g.10:00 - 15.11.2017 g.16:00
Data dodania: 23.07.2017

Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Łódź
Grupy docelowe:
Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Doktorzy, Inni

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi zaprasza na III Ogólnopolską, Interdyscyplinarną Konferencję Naukową "Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce" (Łódź, 15.11.2017).

Zgodnie z zamysłem organizatorów konferencja ma stanowić forum wymiany poglądów pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin i dyscyplin na temat wartości oraz idei obecnych w przestrzeni publicznej.

Zagadnienia programowe konferencji:
1. Kreowanie znaczeń i wartości w kulturze ponowoczesnej
- Kreatywność jako wartość społeczna, komunikacyjna i kulturowa
- Słowa i wartości jako elementy świadomych działań twórczych
- Informacja i komunikacja w świecie kryzysu wartości
- Współczesne narzędzia marketingu wizerunkowego – aspekty etyczno-prawne
- Tożsamość/podmiotowość nowoczesna i ponowoczesna wobec globalizmu i konsumeryzmu
- Pamięć jako wartość i antywartość – medializacja i komercjalizacja przeszłości
2. Dyskurs publiczny we współczesnej kulturze medialnej
- Wartości i idee w życiu publicznym
- Social media i nie tylko. Współczesne narzędzia komunikacji medialnej
- Etyka dziennikarska a współczesne formy komunikacji – wymiar socjologiczny i kulturotwórczy
- Estetyczny i aksjologiczny wymiar przestrzeni publicznej
- Polityczność i apolityczność mediów informacyjnych
- Dialog wartości jako model współczesnej komunikacji społecznej i kulturowej
- Dialog nacji i wartości – międzykulturowe aspekty dyskursu aksjologicznego
- Formy współczesnego dyskursu politycznego
- Poetyka debaty medialnej
- Dyskurs przemocy a dyskurs perswazji i mediacji w komunikacji medialnej.
3. Sztuka jako medium idei i wartości
- Dzieło sztuki jako medium wartości w kulturze ponowoczesnej
- Wartości estetyczne a rynkowy paradygmat sztuki
- Komunikacyjna i edukacyjna wartość języka sztuki współczesnej
- Estetyczne i aksjologiczne aspekty sztuki nowych mediów
- Współczesna kultura widowisk: formy, style, język wartości
4. Nowe technologie w języku, literaturze i komunikacji społeczno-kulturowej
- Życie literackie a model kultury Web 3.0
- Literatura a sztuki interaktywne
- Nowe technologie w lingwistyce współczesnej
- Język biznesu w perspektywie aksjologicznej
- Język komunikacji marketingowej w modelu Web 3.0
- Znaczenia i wartości w języku hipermediów
- Etyka i estetyka komunikacji interaktywnej
- Pragmatyka reklamy: reklama jako przestrzeń nobilitacji i deprecjacji wartości i znaczeń

Adresatami konferencji są przede wszystkim:
  • językoznawcy, literaturoznawcy, medioznawcy, kulturoznawcy, antropologowie kultury (w szczególności antropologowie mediów), socjologowie, politologowie, filozofowie, psychologowie, historycy i teoretycy kultury, dziennikarze;
  • reprezentanci różnych dziedzin sztuki, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym;
  • wydawcy oraz redaktorzy mediów tradycyjnych i cyfrowych;
  • praktycy przemysłu wydawniczego związanego z wydawnictwami elektronicznymi;
  • specjaliści i praktycy z zakresu marketingu politycznego i wizerunkowego;
  • przedstawiciele różnych dziedzin współczesnej sztuki nowych mediów;
  • kreatywni twórcy komunikacji w przestrzeni social media.
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do dnia 15 października 2017 r. formularza zgłoszeniowego na adres poczty elektronicznej: konferencja_iws@ahe.lodz.pl oraz wniesienie do dnia 28 września 2017 r. opłaty konferencyjnej w wysokości 200 zł.
 
Organizatorzy:
- Katedra Komunikacji Językowej
- Katedra Literaturoznawstwa
- Zakład Dziennikarstwa
- Zakład Komunikacji Społecznej i Socjologii Mediów
 
Komitet Naukowy Konferencji:
- prof. zw. dr hab. Bogusław Żyłko
Kierownik Katedry Literaturoznawstwa AHE w Łodzi
- dr hab. Krzysztof Kusal, prof. nadzw.
Kierownik Katedry Komunikacji Językowej AHE w Łodzi
- dr hab. Joanna Satoła-Staśkowiak, prof. nadzw.
Rektor Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
- prof. dr Makary Krzysztof Stasiak
(Prezydent Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi)
- prof. dr hab. n. med. Hieronim Bartel
(Dziekan Wydziału Humanistycznego AHE w Łodzi)
- dr hab. Włodzimierz Stelmaszczyk, prof. nadzw.
(Dziekan Wydziału Artystycznego AHE w Łodzi)

Komitet Organizacyjny Konferencji
- dr Leszek Kuras
- dr Dorota Utracka
- dr Ewa Gdak (sekretarz)
-  dr Marta Wybraniec (sekretarz)

Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres mailowy konferencji: konferencja_iws@ahe.lodz.pl
 
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.