Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 21.02.2019 - 22.02.2019
Data dodania: 07.11.2018

Ogólnopolska konferencja naukowa: „Język nasz ojczysty – prawda, dobro, piękno”

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Rzeszów
Organizatorzy:
Grupy docelowe:
Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Dydaktycy, Doktorzy

Zakład Języka Polskiego Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz z rzeszowskim odziałem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego zapraszają na konferencję z cyklu Język nasz ojczysty”, która odbędzie się z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

Przedmiotem czwartej konferencji z cyklu „Język nasz ojczysty” pragniemy uczynić podstawowe wartości: prawdę, dobro i piękno. Interesował nas będzie sposób ich rozumienia, wyrażania i opisu, a także funkcje, które pełnią w tekstach kultury.

Proponujemy, by w dyskusji znalazły sięnastępujące zagadnienia:

  • sposoby wyrażania wartości w mówionej i pisanej odmianie języka;a
  • rola wartości we współczesnym świecie;
  • emocjonalizacja i aksjologizacja zachowań językowych
  • świat wartości w dyskursie medialnymi innych współczesnych dyskursach
  • wartości w oficjalnych i nieoficjalnych formach kontaktów międzyludzkich;
  • obrazy wartości w języku i kulturze;
  • rozumienie wartości a rzeczywistość społeczno-kulturowa;
  • wartości w funkcji strategii grzecznościowych;
  • leksyka wartościująca w gwarach, socjolektach i odmianach regionalnych;
  • człowiek w obliczu wartości.

W polu zainteresowań badawczych mogą się również znaleźć zagadnienia niesygnalizowane powyżej, związane z proponowanym tematem dyskusji naukowej. Konferencja odbędzie się w dniach 21–22 lutego 2019 r. w Rzeszowie.

Na propozycje tematów referatów wraz z krótkim streszczeniem czekamy do 3 grudnia 2018 r. Prosimy je przesłać na kartach zgłoszeniowych pocztą elektroniczną na adres: jezyknaszojczysty@ur.edu.pl.

Opłata konferencyjna wynosi 380 zł i obejmuje koszty: posiłków (przerw na kawę, obiadu, uroczystej kolacji), materiałów konferencyjnych orazrecenzowanej publikacji. Opłata nie obejmuje kosztów noclegów.

Szczegółowe informacje organizacyjne prześlemy uczestnikom konferencji do 5 grudnia 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji naukowej nad prawdą, dobrem i pięknem ojczystego języka.

Z nadzieją na spotkanie w Rzeszowie

RADA NAUKOWA:
prof. dr hab. Małgorzata Kita
prof. dr hab. Stanisław Koziara
prof. dr hab. Kazimierz Ożóg
prof. dr hab. Maria Wojtak

KOMITET ORGANIZACYJNY:

dr hab. prof. UR Bożena Taras
dr hab. prof. UR Maria Krauz
dr hab. Wioletta Kochmańska

Sekretarze:
mgr Sybilla Kowalik
mgr Paulina Molicka

Informacje

Adres:
ul. Rejtana 16c, Rzeszów
Data zgłaszania uczestników:
03.12.2018
Opłata:
380 zł
Opublikował:

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.