Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 21.02.2019 - 22.02.2019
Added on: 07.11.2018

Ogólnopolska konferencja naukowa: „Język nasz ojczysty – prawda, dobro, piękno”

Type of the event:
Conference
City or town:
Rzeszów
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Educators, Doctors

Zakład Języka Polskiego Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz z rzeszowskim odziałem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego zapraszają na konferencję z cyklu Język nasz ojczysty”, która odbędzie się z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

Przedmiotem czwartej konferencji z cyklu „Język nasz ojczysty” pragniemy uczynić podstawowe wartości: prawdę, dobro i piękno. Interesował nas będzie sposób ich rozumienia, wyrażania i opisu, a także funkcje, które pełnią w tekstach kultury.

Proponujemy, by w dyskusji znalazły sięnastępujące zagadnienia:

  • sposoby wyrażania wartości w mówionej i pisanej odmianie języka;a
  • rola wartości we współczesnym świecie;
  • emocjonalizacja i aksjologizacja zachowań językowych
  • świat wartości w dyskursie medialnymi innych współczesnych dyskursach
  • wartości w oficjalnych i nieoficjalnych formach kontaktów międzyludzkich;
  • obrazy wartości w języku i kulturze;
  • rozumienie wartości a rzeczywistość społeczno-kulturowa;
  • wartości w funkcji strategii grzecznościowych;
  • leksyka wartościująca w gwarach, socjolektach i odmianach regionalnych;
  • człowiek w obliczu wartości.

W polu zainteresowań badawczych mogą się również znaleźć zagadnienia niesygnalizowane powyżej, związane z proponowanym tematem dyskusji naukowej. Konferencja odbędzie się w dniach 21–22 lutego 2019 r. w Rzeszowie.

Na propozycje tematów referatów wraz z krótkim streszczeniem czekamy do 3 grudnia 2018 r. Prosimy je przesłać na kartach zgłoszeniowych pocztą elektroniczną na adres: jezyknaszojczysty@ur.edu.pl.

Opłata konferencyjna wynosi 380 zł i obejmuje koszty: posiłków (przerw na kawę, obiadu, uroczystej kolacji), materiałów konferencyjnych orazrecenzowanej publikacji. Opłata nie obejmuje kosztów noclegów.

Szczegółowe informacje organizacyjne prześlemy uczestnikom konferencji do 5 grudnia 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji naukowej nad prawdą, dobrem i pięknem ojczystego języka.

Z nadzieją na spotkanie w Rzeszowie

RADA NAUKOWA:
prof. dr hab. Małgorzata Kita
prof. dr hab. Stanisław Koziara
prof. dr hab. Kazimierz Ożóg
prof. dr hab. Maria Wojtak

KOMITET ORGANIZACYJNY:

dr hab. prof. UR Bożena Taras
dr hab. prof. UR Maria Krauz
dr hab. Wioletta Kochmańska

Sekretarze:
mgr Sybilla Kowalik
mgr Paulina Molicka

Information

Address:
ul. Rejtana 16c, Rzeszów
Application deadline for participants:
03.12.2018
Fee:
380 zł
Published by:
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.