Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 25.05.2017 g.09:00 - 25.05.2017 g.18:00
Added on: 26.01.2017

Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do roku 1989

Type of the event:
Conference
City or town:
Zielona Góra

Pracownia Badań nad Aksjologią w Języku i Kulturze, która istnieje przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, zaprasza na konferencję pt. Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do roku 1989.

Proponujemy omówienie zagadnień związanych z wartościami, prezentowanymi w tekstach prasowych ze szczególnym uwzględnieniem:

  • wartości i antywartości;
  • wartości humanistycznych (dobro, prawda, piękno);
  • wartości hedonistycznych, witalnych, duchowych, transcendentalnych;
  • wartości egzystencjalnych, etycznych, estetycznych;
  • wartości patriotycznych;
  • wartości poznawczych;
  • wartości społecznych.

Zachęcamy do udziału językoznawców, medioznawców, filologów, przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych. Pragniemy zaprosić do udziału wszystkich tych, którym bliskie jest zagadnienie aksjologii w prasie, abyśmy mogli wspólnie podjąć refleksje nad zmianami, jakie widoczne są w postrzeganiu wartości w prasie polskiej od początku jej istnienia (XVII wiek) do przełomu współczesnej doby, który wyznaczył rok 1989.

Formularze zgłoszeniowe (w oddzielnym załączniku) można przesyłać do 30 marca 2017 r. drogą elektroniczną, na adres mailowy czasopismiennictwo2017@gmail.com. Opłata za udział w konferencji (do 15 kwietnia 2017 r.) wyniesie 350 zł (w koszty wliczone są materiały konferencyjne, poczęstunki w czasie przerw kawowych, obiady, uroczysta kolacja i publikacja pokonferencyjna). Nazwę banku i numer konta podamy Państwu w późniejszym terminie na stronie internetowej: http://www.ifp.uz.zgora.pl/index.php/badania-naukowe/konferencje.

Z wyrazami szacunku
dr hab. Anastazja Seul, kierownik naukowy konferencji
dr Monika Kaczor, sekretarz konferencji
dr Joanna Gorzelana, kierownik organizacyjny
________________________________________________________________________________________________________________________

PROGRAM KONFERENCJI

9.00–9.30  powitanie i rozpoczęcie konferencji

(sala konferencyjna Biblioteki Uniwersyteckiej, ul. Wojska Polskiego 71)

prowadzenie obrad prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak

9.30–9.45 dr hab. Małgorzata Dawidziak - Kładoczna (Wrocław) – Wartości i antywartości w „Monitorze”

9.45–10.00 dr hab. Violetta Jaros (Częstochowa) – Wartości społeczne w „Monitorze” i językowe sposoby wprowadzania ich w tekście

10.15–10.30 dr Jan Kamieniecki (Wrocław) – Świat wartości w sentencjach wprowadzających do „Monitora” (próba rekonstrukcji)

10.30–10.45 dr hab. Joanna Gorzelana (Zielona Góra) – Zmiany znaczeniowe leksemu parafianin i parafianka w epoce oświecenia (na przykładzie czasopisma „Monitor”)

10.45–11.15 – dyskusja

11.15–11.30 – przerwa kawowa (galeria Biblioteki UZ)

prowadzenie obrad prof. UZ dra hab. Magdalena Steciąg

11.45–12.00 prof. UZ dr hab. Katarzyna Węgorowska (Zielona Góra) – Kobieta wszechstrona utrwalona na  łamach dwunastego numeru „Mojej Przyjaciółki” z 1939 roku

12.15–12.30 dr Katarzyna Sokołowska (Białystok) – „Ochroniarze” kontra determinizm historyczny. Walka na wartości w „Turnieju Reporterów 74” białostockich „Kontrastów”

12.30–12.45 mgr Ewelina Górka (Lublin) – Wartości humanistyczne i estetyczne na łamach paryskiej „Kultury”

12.45–13.00 – dyskusja

13.00–14.00 – obiad (Palmiarnia w budynku dydaktycznym)

prowadzenie obrad prof. UZ dr hab. Katarzyna Węgorowska

14.15–14.30 mgr Marek Baron (Opole) – Wartości społeczno-moralne w czasopiśmie„Ateneum Kapłańskie” (na przykładzie artykułów ks. Stefana Wyszyńskiego z lat 1932-1939)

14.30–14.45 mgr Łukasz Kępa (Częstochowa) – Odkrycia, czyli daleko jesteśmy z nauką? Wartości poznawcze w „Magazynie Polskim”

14.45–15.00 mgr Robert Dudziński (Wrocław) – Grafomania, antykomunistyczna propaganda czy rozrywkowe widowisko? Cykl o Jamesie Bondzie w prasie polskiej lat 60.

15.00–15.15 mgr Anna Ast (Zielona Góra) – Wartości społeczne i kulturowe obecne w „Przeglądzie Sportowym” w latach 1935 – 1945

15.15 –15.30 – dyskusja

15.30 –15.45 – przerwa kawowa (galeria Biblioteki UZ)

prowadzenie obrad prof. dr hab. Krzysztof Maćkowiak

15.45–16.00 ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski (Tarnów) – Świat wartości w pierwszych numerach „Tygodnika Solidarność”

16.15–16.30 dr hab. Anastazja Seul (Zielona Góra) – Świat wartości czy antywartości? (na podstawie czasopisma „Polonistyka” w latach 1948-1956)

16.45–17.00  dr Magdalena Idzikowska (Zielona Góra) – Rodzina jako wartość w prasie społecznej lat 80. (na przykładzie „Magazynu Rodzinnego”)

17.00–17.15 dr Monika Kaczor (Zielona Góra) – Dialog jako wartość społeczno-kulturowa (na przykładzie „Tygodnika Powszechnego” z roku 1989)

17.15 – 17.30 dyskusja

18.00 – kolacja (Palmiarnia w budynku dydaktycznym)

18.00 – kolacja

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.