Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 05.01.2019
Data wydarzenia: 22.03.2019 - 23.03.2019

Humor i karnawalizacja w komunikacji / IV ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Nasz język ojczysty”

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Kraków
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci

Konferencja odbędzie się w dniach 22-23.03.2019 r. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i organizowana jest w ramach obchodów Miesiąca Języka Ojczystego. Do wzięcia udziału zapraszamy studentów i doktorantów filologii polskiej, a także: kulturoznawstwa, dziennikarstwa, socjologii, medioznawstwa oraz kierunków pokrewnych.

Propozycje zagadnień:

- humor jako narzędzie strategii marketingowej

- zjawisko humoru a nowe media

- karnawalizacja kultury

- gafy, wpadki i lapsusy językowe

- gry komunikacyjnojęzykowe

- dowcip i wulgarność

- rola humoru w nauczaniu i wychowaniu

- dyskurs polityczny w krzywym zwierciadle

- śmiech, żart, groteska w tekstach kultury

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać wraz z abstraktem (150 – 200 słów) na adres: njokonferencja@gmail.com do 1 lutego 2019 roku. Informacja o przyjęciu oraz wstępny harmonogram konferencji zostaną przekazane drogą mailową najpóźniej w dniu 1 marca 2019 r.

Opłata wynosi 200 zł i obejmie: materiały konferencyjne, recenzowaną publikację oraz obiad.

Informacje

Termin zgłaszania prelegentów:
01.02.2019
Opłata:
200 zł

Zobacz także

17.07.2017

Humor Research Project / seminarium

Szanowni Państwo, Doktoranckie Koło Naukowe NEOlinguists ma zaszczyt zaprosić do udziału w pierwszym seminarium o humorze Humor Research Project seminar, które odbędzie się w dniach 30 listopada - 1 grudnia 2017 w Katowicach (CINiBA) pod patronatem Instytutu Języka Angielskiego, Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych oraz Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego. Językami seminarium będą angielski i polski. Udział w seminarium jest BEZPŁATNY! Zapraszamy do wygłaszania 20-minutowych referatów (plus 10 minut na późniejszą dyskusję). Zapraszamy do wzięcia udziału w naszych warsztatach poświęconych językowi i humorowi, umożliwiających poznanie różnych metodologii badań. Nasz wspólny projekt obejmował będzie perspektywę językoznawczą, kulturoznawczą, literaturoznawczą, a także translatoryczną, by pozwolić na lepsze zrozumienie specyfiki języka humoru. Dlatego też chcemy zachęcić wszystkich doktorantów oraz studentów ostatniego roku studiów magisterskich do składania referatów i wzięcia udziału w dyskusjach związanych z metodologią badań humoru przez pryzmat różnych paradygmatów. Lista proponowanych tematów odnosi się do humoru w następujących dziedzinach: - literatura i tłumaczenia - analiza dyskursu - językoznawstwo - media - metodyka - kultura i poznanie (zachęcamy także do prezentowania referatów o tematyce pokrewnej) Będziemy wspólnie słuchać, dyskutować i działać, by opracować szerszy model problematyki humoru, zachęcać do debaty i odpowiedzieć na nurtujące pytania celem ulepszenia stanu badań akademickich. Zamysłem seminarium jest zebranie studentów i młodych naukowców reprezentujących różne dziedziny badań i umożliwienie im wymiany poglądów na temat aspektów humoru w badaniach nad językiem. Zapraszamy na przerwę na kawę (zakwaterowanie i posiłki we własnym zakresie). Mamy przyjemność ogłosić, że następujący wykładowcy zgodzili się wygłosić wykłady plenarne podczas seminarium HRP: - prof. UŁ dr hab. Marta Dynel - nasz gość specjalny z Uniwersytetu Łódzkiego - dr Justin Battin - dr hab. Ewa Bogdanowska-Jakubowska - dr Monika Grotek - dr Anna Malinowska - dr Adam Pluszczyk - dr hab. Krystyna Warchał Nasz warsztat tłumaczeniowy skupiający się na humorze poprowadzi dr Marta Mamet-Michalkiewicz. Zainteresowanych uczestnictwem i wygłoszeniem referatu zachęcamy do wysyłania krótkich opisów wystąpienia (max. 300 słów).

19.07.2017

Komizm historyczny / II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Katedra Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

10.02.2018

Językoznawcza strona popkultury

Kultura popularna jest nie tylko przedmiotem badań interdyscyplinarnych, ale ma również intersemiotyczny charakter. Badanie popkulturowych wzorców myślenia może doprowadzić nas do cennych naukowych refleksji. Wiadomo, że ogromną rolę w funkcjonowaniu kultury masowej odgrywa język, a także powiązane z nim zjawiska komunikacyjne, między innymi rozwój nowych mediów, wzorców myślenia potocznego, jak również narracji odwołującej się do humoru i rozrywki. Z tego względu Studenckie Koło Naukowe Badaczy Popkultury "Trickster" oraz Studenckie Koło Naukowe Językoznawców UWr mają zaszczyt zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję naukową "Językoznawcza strona popkultury", poświęconą szeroko rozumianej kulturze popularnej w kontekście językoznawstwa. Konferencja odbędzie się we Wrocławiu w dniach 20-21 kwietnia 2018 roku. W tym czasie pochylimy się nad problemem kultury popularnej w kontekście języka i innych zjawisk komunikacyjnych.

07.11.2018

Ogólnopolska konferencja naukowa: „Język nasz ojczysty – prawda, dobro, piękno”

Zakład Języka Polskiego Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz z rzeszowskim odziałem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego zapraszają na konferencję z cyklu Język nasz ojczysty”, która odbędzie się z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.