Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 17.02.2019
Data wydarzenia: 07.06.2019 - 08.06.2019

Konstanty Ildefons Gałczyński – miejsca niedoczytane. Obraz świata - biografia - język / Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Pranie

Konferencja odbędzie się w Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Leśniczówce Pranie w dniach 7-8 czerwca 2019 roku.

PLAN SESJI:
Dzień I – obrady plenarne w Leśniczówce Pranie
Dzień II – Sesja objazdowa: mazurskie muzea pisarzy

Zagadnienia badawcze Konferencji:
• Wątki metafizyczne w twórczości Gałczyńskiego.
• Tematy zapoznane życia i twórczości autora Niobe.
• Gałczyński i ludzie jego epoki.
• Estetyka pism Gałczyńskiego – nowe propozycje ujęcia.
• Gałczyński i sztuki: teatr, malarstwo, muzyka (inne).
• Pisarz wobec zjawisk XX-wiecznej cywilizacji, nowoczesności.
• Tajemnice biografii.
• Gałczyński w Praniu, Pranie (Mazury) w twórczości Gałczyńskiego.

Zapraszamy do Leśniczówki Pranie!

Języki konferencji: polski, języki konferencyjne.

Przewidujemy wpisowe w wysokości 350 zł. Pokrywa ono koszty:
• druku monografii pokonferencyjnej,
• uroczystej kolacji i kateringu,
• transportu w czasie drugiego, objazdowego dnia Konferencji.
Wpisowe nie pokrywa: kosztów podróży, noclegu, dodatkowych posiłków.
Organizatorzy zaproponują hotele i pensjonaty w umiarkowanych cenach w Rucianym-Nidzie i Karwicy, a także pomogą w rezerwacji miejsc.

W ramach sesji: bezpłatne zwiedzanie muzeów K. I. Gałczyńskiego w Praniu, M. Kajki w Ogródku oraz domu Igora Newerlego w Zgonie.

Wydanie monografii pokonferencyjnej (punktowanej, recenzowanej, w renomowanym wydawnictwie) zaplanowano na 2020 rok.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 30 marca 2019 roku.

Prosimy je nadsyłać na jeden z adresów mailowych: muzeumpranie@tlen.pl lub: kassandra@poczta.onet.pl.

Serdecznie zapraszamy do Prania!
Dyr. Wojciech Kass                                Prof. Jarosław Ławski
[Muzeum im. K. I. Gałczyńskiego]         [KBF „Wschód – Zachód” UwB]

Komitet Naukowy Konferencji:
Prof. Zbigniew Chojnowski (UWM, Olsztyn) – Przewodniczący
Prof. Dariusz Kulesza (UwB, Białystok)
Prof. Wojciech Kudyba (UKSW, Warszawa)
Prof. Adrian Gleń (UO, Opole)
Prof. Anna Janicka (UwB, Białystok)
Prof. Wojciech Ligęza (UJ, Kraków)
Prof. Jerzy S. Ossowski (UJK, Kielce)
Prof. Tadeusz Bujnicki (UW, Warszawa)

Informacje

Adres:
Leśniczówka Pranie
Termin zgłaszania prelegentów:
30.03.2019
Opłata:
350 zł

Zobacz także

05.06.2019

Konstanty IldefonsGałczyński – Mıejsca niedoczytane. O B R A Z Ś W I A T A – B I O G R A F I A – J Ę Z Y K; Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Leśniczówce Pranie

Konferencja ma na celu przybliżenie "miejsc niedoczytanych" w twórczości K. I. Gałczyńskiego, odczytanie tego pisarstwa dziś, z wielu perspektyw, w wielu zestawieniach. Znamienici badacze humaniści z różnych ośrodków naukowych dyskutować będą nad fenomenem poetyckim Gałczyńskiego, by na nowo osadzić tę twórczość w dzisiejszych badaniach literackich oraz przyblizyć jego dorobek współczesnym czytelnikom.

27.02.2018

Wartości i wartościowanie w XXI wieku. Obrazy wartości w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej

Koło Naukowe Polonistów oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego zapraszają młodych naukowców, doktorantów i studentów na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Obszary polonistyki 5. Wartości i wartościowanie w XXI wieku. Obrazy wartości w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej, która odbędzie się 17 kwietnia 2018 roku w Uniwersytecie Rzeszowskim.

03.08.2018

Oblicza polskiego patriotyzmu. Literatura – kultura – język (od czasów najdawniejszych do współczesności)

W roku 2018 przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.  Zaowocowała ona szeregiem dyskusji, spotkań i konferencji naukowych na temat znaczenia tej doniosłej daty dla kształtowania się postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie w różnych okresach historycznych. Olsztyńskie środowisko polonistyczne pragnie także zaznaczyć swoją obecność w tej debacie. 

30.05.2017

Wino w literaturze i kulturze

Koło Naukowe Doktorantów Literaturoznawców i Zakład Teorii Literatury i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają​ na ogólnopolską konferencję naukową WINO W LITERATURZE I KULTURZE.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.