Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data dodania: 17.02.2019
Data wydarzenia: 14.03.2019

Metodologie badań nad drukarniami XV–XVIII w. oraz ich produkcja wydawnicza

Typ wydarzenia:
Seminarium
Miejscowość:
Kraków

Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współpracy Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie  zaprasza do udziału w dyskusji w ramach organizowanego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 14 marca 2019 roku seminarium poświęconego badaniom nad oficynami drukarskimi stuleci XV–XVIII oraz starymi drukami. Część referatowa połączona będzie z pokazem starych druków w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie.

Celem seminarium jest upowszechnienie wiedzy o materiałach źródłowych dotyczących pierwszych wieków drukarstwa na obecnych ziemiach polskich, wskazanie na przyjmowane przez poszczególnych badaczy metodologie oraz przegląd dotychczasowego stanu badań. Uczestnicy będą także wspólnie zastanawiać się nad rolą nowych narzędzi wyszukiwawczych i elektronicznych w pracy nad dawnymi książkami.

Literatura przedmiotu posiada już monografie bądź artykuły problemowe dotyczące poszczególnych oficyn drukarskich, działających na ziemiach Rzeczypospolitej XV–XVIII w. lub też samego ich repertuaru wydawniczego. Wciąż na swoje opracowania czekają m.in. niektóre słynne drukarnie krakowskie, warszawskie czy też znajdujące się na rubieżach kraju.

Analizując kwestię roli i znaczenia oficyn drukarskich w społeczeństwie staropolskim oraz początków oświecenia, postawić możemy następujące pytania, które mogą być potraktowane jako potencjalny punkt wyjścia do dalszych rozważań i dyskusji:

  • Jaka była ranga profesji drukarza w konkretnym środowisku?  
  • Do jakiego stopnia za postrzeganą tak współcześnie klasykę dawnej literatury odpowiada warsztat typograficzny?
  • Czy współczesne metodologie badawcze z zakresu nauk humanistycznych mogą okazać się pomocne w rekonstruowaniu dziejów dawnego drukarstwa i książki?
  • Czy historia konkretnych drukarni powinna być summą faktografii, dotyczącą konkretnych ośrodków czy też raczej narracją uwzględniającą w jeszcze większym niż dotychczas stopniu przemiany społeczne?
  • Jakie konkretne przykłady wzajemnych interakcji pomiędzy oficyną drukarską a innymi instytucjami życia społecznego mogą być uznane za szczególnie znamienne?
  • Czy i jak względem starych druków można zastosować aparat pojęciowy mający swoje źródło w metodach pracy stosowanych przy projektowaniu książki współczesnej?
  • W jakim stopniu badania nad produkcją wydawniczą poszczególnych drukarni mogą wejść w obieg powszechnie dostępnej informacji, przyczyniając się do uszczegółowienia wiedzy będącej podstawą dla ogólnych przekonań na temat historii literatury?

Szczegółowe informacje i harmonogram seminarium zostaną udostępnione na stronie internetowej Katedry. Osoby spoza Krakowa zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu pokrywają koszty dojazdu i ewentualnego noclegu we własnym zakresie.

Seminarium odbywa się w ramach projektu Wczesnonowożytna kultura książki w kontekście produkcji wydawniczej oficyny Schedlów, realizowanego w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomocniczych UJ ze środków Narodowego Centrum Nauki (dec. nr 2016/20/S/HS2/00078, kierownik: dr Michał Czerenkiewicz).

(informacja Organizatorów)

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.