Biuletyn Polonistyczny

Biuletyn Polonistyczny ‒ platforma prezentacji i popularyzacji polonistycznego życia naukowego / spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka" w Wilnie

Sprawozdanie

z otwartego spotkania z cyklu "Tour de Polonistyka",

Wilno, 4 grudnia 2017

 

W początkach grudnia redakcja „Biuletynu Polonistycznego” miała przyjemność gościć w Wilnie. Kolejne spotkanie z cyklu „Tour de Polonistyka” zostało zorganizowane dzięki uprzejmości Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego oraz Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego. W organizacji spotkania uczestniczyły Panie Redaktor-koordynator: doc. Irena Fedorowicz (Uniwersytet Wileński) oraz doc. Krystyna Syrnicka (Litewski Uniwersytet Edukologiczny). Zebrani w sali imienia Kristijonasa Donelaitisa na Uniwersytecie Wileńskim pracownicy oraz studenci obu jednostek naukowych wzięli udział w prezentacji, następnie dyskusji poświęconej oferowanym przez „Biuletyn Polonistyczny” możliwościom promocji polonistyki i nauk humanistycznych.

Po zakończeniu spotkania członkowie redakcji „Biuletynu Polonistycznego” zostali zaproszeni na spotkanie kuluarowe w siedzibie Centrum Polonistycznego. Spotkanie otworzyli: dyrektor Centrum dr Mirosław Dawlewicz oraz doc. Irena Federowicz. Gospodarze opowiedzieli o strukturze organizacyjnej polonistyk wileńskich oraz bogatym dorobku dydaktycznym i naukowym obu jednostek. Zwrócili uwagę, że osoby wstępujące na polonistykę w Wilnie są najczęściej absolwentami polskich szkół i dobrze znają język polski. Znają również język litewski, rosyjski oraz – w większości przypadków – przynajmniej jeden język zachodnioeuropejski. Dzięki tak gruntownemu wykształceniu są chętnie zatrudniani, przede wszystkim w charakterze nauczycieli (na których obecnie czeka wiele wolnych miejsc pracy), dziennikarzy lub tłumaczy. Polonistyki wileńskie przyjmują również osoby, które nie znają języka polskiego (w takiej sytuacji oferowany jest równoległy lektorat).

Pracownicy obu jednostek angażują się w liczne projekty realizowane ze szkołami polskimi na Wileńszczyźnie oraz instytucjami naukowymi w Polsce. Są członkami komisji sprawdzających w ramach Olimpiady Literatury i Języka Polskiego czy organizowanego przez Związek Polaków na Litwie Polskiego Dyktanda dla Dorosłych.

W ramach studiów polonistycznych w Wilnie możliwe jest zdobycie tytułu bakalarza (licencjata) po 4 latach nauki. Studia bakalarskie dają uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela. Istnieje również możliwość ukończenia w ciągu czterech lat programu filologii polskiej z dodatkową specjalizacją w zakresie dowolnego innego kierunku. Obecnie nie jest realizowany program studiów magisterskich. Poloniści wileńscy szansę na otworzenie polonistycznych studiów magisterskich widzą w tworzeniu programów międzyuczelnianych. Tak sprofilowane studia mogłyby być atrakcyjne również dla obcokrajowców. To ważne, ponieważ jednym z największych problemów, z którym mierzą się kandydaci do studiów polonistycznych na Litwie, jest potrzeba opłacenia czesnego. Oferowane są różnego rodzaju stypendia, ale – jak podkreślali uczestnicy spotkania – kryteria ich przyznawania nie do końca jasne, a studenci polonistyki otrzymują je coraz rzadziej. Wyzwaniem dla polonistyk wileńskich jest również możliwość zdobycia grantów międzynarodowych. Pracownicy Uniwersytetu Edukologicznego mówili także o niepewności wynikającej z planów połączenia ich uczelni z Uniwersytetem Witolda Wielkiego w Kownie.

Przedstawiciele redakcji „Biuletynu Polonistycznego” bardzo serdecznie dziękują wileńskim polonistykom za zaproszenie i możliwość prezentacji portalu.

Od prawej: dr Henryka Sokołowska (LEU), doc. Halina Turkiewicz (LEU), doc. Irena Masojć (LEU), prof. Krystyna Rutkowska (Uniwersytet Wileński), doc. Krystyna Syrnicka (LEU), Olga Zakolska (Biuletyn Polonistyczny).

* *

Nie mogę uzyskać dostępu
do swojego konta
Pomoc

utwórz konto