Biuletyn Polonistyczny
Ofert na stronie:
Sortuj według:
03.11.2016

Nauczyciel pracy dydaktycznej za granicą w krajach Europy Środkowo Wschodniej oraz Azji

 

03.11.2016

Nauczyciel polonista ze znajomością języka hiszpańskiego do pracy dydaktycznej w Argentynie

 

03.11.2016
Kraków

Asystent w Pracowni Języka Staropolskiego (PAN)

Polska Akademia Nauk

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):  Warunki stawiane kandydatom:   • ukończone studia wyższe w zakresie filologii polskiej;

03.11.2016
Szczecin

Doktorant-stypendysta w dziedzinie filologii ze specjalnością językoznawczą

Uniwersytet Szczeciński

Wymagania:

03.11.2016
Częstochowa

Dyrektor Biblioteki Politechniki Częstochowskiej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.05 r. Prawo  o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), Statucie Politechniki Częstochowskiej oraz wymagania określone przez komisję konkursową jednostki.  

03.11.2016
Bydgoszcz

Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa (Wydział Humanistyczny UKW)

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Oczekiwane jest zgłoszenie się osoby posiadającej wykształcenie polonistyczne, posługującej się płynnie językiem polskim (w mowie i piśmie) i znającej strukturę współczesnej polszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem podsystemów gramatycznego i semantycznego oraz mającej ogólną wiedzę z historii językoznawstwa.

18.10.2016
Wrocław

Starszy wykładowca w Zakładzie Komunikacji Międzykulturowej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Uniwersytet Wrocławski

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późniejszymi zmianami).

18.10.2016
Rzeszów

Starszy wykładowca w Instytucie Filologii Polskiej w Zakładzie Języka Polskiego UR

Uniwersytet Rzeszowski

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) i w Statucie Uniwersytetu Rzeszowskiego.

10.10.2016
Siedlce

Profesor zwyczajny w UPH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Kandydat ubiegający się o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego powinien legitymować się: 

08.10.2016
Poznań

Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Instytut Filologii Polskiej Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Filologii Polskiej   Wymagane kwalifikacje kandydatów

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.