Biuletyn Polonistyczny

Numer czasopisma

Data dodania: 20.07.2018
Językoznawstwo

Tom XXXVIII - 2018

Czasopismo:
„Polonica” | XXXVIII | 2018
ISSN:
0137-9712

Ukazał się najnowszy numer czasopisma „Polonica”.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna, w związku z tym – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Czytelników oraz Autorów – od tego numeru umożliwiono publikację niektórych tekstów na kilka miesięcy przed ukazaniem się pełnego numeru periodyku (tzw. advanced access). Rozwiązanie to znacznie skraca czas pomiędzy nadesłaniem artykułu a jego wydaniem.

Redakcja czasopisma zachęca do nadsyłania tekstów.

Spis treści

Rozprawy

Wacław Cockiewicz, O językowym obrazie świata – niekognitywnie, a może tylko kognitywnie inaczej

Jarosław Foltman, Jak mówią postaci „Lalki” Bolesława Prusa. Analiza stylometryczna

Małgorzata Gębka-Wolak, Andrzej Moroz, O pojęciu jednostki tekstu prawnego

Agnieszka Raszewska-Klimas, Charakterystyka nazwisk mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego

Beata Raszewska-Żurek, Metaforyzacja antywartości w dawnej polszczyźnie – konwencjonalność ujęć na przykładzie metafory ANTYWARTOŚĆ TO CHOROBA

Daniel Śledziński, Wielowarstwowy model podziału wyrazów ortograficznych języka polskiego na sylaby

Daniel Ziembicki, Kontrowersje interpretacyjne wypowiedzi typu „Nie sądzę, że p, ja to wiem”

Recenzje

Wiktor Jarosław Darasz: Agnieszka Maciąg-Fiedler, Astrorum divina ars et scientia. Słownictwo astronomiczne w łacińskich pismach polskich autorów doby średniowiecza, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 2016, ss. 211 + 1 nlb.

Informacje

Ostatnio dodane numery


Zobacz także

19.08.2018
Historia literatury

„Witkacy!” | (1 (4)) | 2018

Tytuł numeru: Nr 1 (4)

Czwarty numer półrocznika „Witkacy!” został przygotowany jako numer jubileuszowy – z okazji 80. urodzin profesora Janusza Deglera, teatrologa, historyka literatury i edytora.

01.05.2018
Historia literatury

„Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” | (7(10)) | 2017

Tytuł numeru: Alegorie i symbole 2

Najnowszy numer rocznika „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” poświęcony jest – podobnie jak numer poprzedni – problematyce alegorii i symboli. Zamieszczone artykuły skupiono w działach stanowiących zarysy problemowe, które skupiają się na mitologicznych, filozoficznych i społeczno-kulturowych uwarunkowaniach i uwikłaniach alegorii i symboli, ich potencjale artystycznym, intelektualny, interpretacyjnym, sposobach zarządzania sferą znaczeń, pamięcią kultury.

19.08.2018
Historia literatury

„Witkacy!” | (1 (2)) | 2017

Tytuł numeru: Nr 1 (2)

Drugi numer „Witkacego!” zrodził się z połączenia treści o różnym ciężarze i wymowie. Z jednej strony rozprawy naukowe i recenzje dotyczące filozoficznych, matematycznych czy etycznych aspektów myśli Stanisława Ignacego Witkiewicza (Paweł Polit, Krzysztof Kościuszko, Maciej Dombrowski), z drugiej – artykuły o charakterze wspomnieniowym i biograficznym, jak zapiski Macieja Witkiewicza sporządzone dla upamiętnienia wydarzeń wokół pogrzebów Witkacego czy rekonstrukcja powojennych perypetii Stanisława Ignacego pióra Krzysztofa Dubińskiego. Autor Wojny Witkacego prześledził, jak skończyła się, nie bez udziału matki, Marii Witkiewiczowej, kariera porucznika Witkiewicza w Wojsku Polskim w 1920 r. Esej tego autora z numeru pierwszego O datowaniu „Portretu wielokrotnego w lustrach” wywołał reakcję Włodzimierza Mirskiego w postaci studium poświęconego lasce, elemencie garderoby Witkacego.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.