Biuletyn Polonistyczny

Aktualności

Aktualności na stronie:
Sortuj według:
12.06.2018
Artykuł lub wywiad

"Otwarcie się na to, co nie jest mną". Spotkania i relacje Miłosza i Bernackiego

W Wydawnictwie Naukowym ATH ukazała się monografia naukowa prof. Marka Bernackiego pt. Miłosz.Spotkania. Studia i rozprawy miłoszologiczne. Zapraszamy do lektury krótkiego wywiadu z Autorem, od wielu lat zajmującym się twórczością polskiego noblisty.

12.06.2018
Wydarzenie

VIII Cykl wykładów i warsztatów: CLARIN-PL w praktyce badawczej

Jeszcze do 13 czerwca można zgłosić chęć udziału w warsztatach dla naukowców, dydaktyków, doktorantów i studentów zainteresowanych wykorzystaniem metod maszynowego przetwarzania języka naturalnego w badaniach humanistycznych i społecznych.

12.06.2018
Wydarzenie

Świadectwa czasu minionego. Językowe i literackie kreacje przeszłości - zaproszenie do publikacji w roczniku "Filologia Polska"

Przedmiotem refleksji Redakcja pragnie uczynić wypowiedzi o bliższej i dalszej przeszłości, zarówno literackie, jak i użytkowe (diariusze, roczniki, kroniki, katalogi władców, pamiętniki, wspomnienia itp.), które mają stać się podnietą do namysłu nad tekstowymi realizacjami opisu czasu minionego, nad funkcjami różnorodnych tekstów o historii, ich rolą w diagnozowaniu teraźniejszości i prognozowaniu przyszłości.

10.06.2018
Z życia polonistyk

Obchody 50-lecia środowiska filologicznego w Białymstoku

9 czerwca na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku uroczyście obchodzono 50-lecie środowiska filologicznego.

26.05.2018
Wydarzenie

Wykład otwarty mgr Anny Pigoń O polskich taterniczkach do 1939 r. Między historią a literaturą

Pracownia Badań Humanistycznych nad Problematyką Górską IFP UWr zaprasza na ostatni przed przerwą wakacyjną wykład otwarty poświęcony problematyce górskiej w literaturze i kulturze. Wykład odbędzie się 28 maja 2018 r. o godz. 18.00 w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocłwaskiego, pl. Nankiera 15, Wrocław, sala 121 (pierwsze piętro). Wykład O polskich taterniczkach do 1939 r. Między historią a literaturą wygłosi mgr Anna Pigoń. Zapowiedź wykładu: "Wśród warunków, które musi spełnić taternik, by zasłużyć na to miano, wymienia się między innymi pionierstwo, które w wypadku kobiet ma szczególne znaczenie. Kobiety podobnie jak mężczyźni dokonują pierwszych wejść, odkrywają nowe drogi, a jeśli nawet podążają śladami mężczyzny, to równolegle przecierają szlaki dla „słabszej płci”, którą reprezentują, zachęcając tym samym inne kobiety do zdobywania gór i stawania na najwyższych szczytach.  Kobiety, którym poświęcimy szczególną uwagę w anonsowanym wykładzie, to zarówno postaci historyczne, jak literackie. Niekoniecznie są one taterniczkami w rozumieniu współczesnym, jednak ich aktywność sportowa i eksploracyjna na Podhalu dotyczy głównie bądź wyłącznie przestrzeni wysokogórskiej. Większość z nich ma także silne związki z literaturą.  Poczynając od pierwszej tatrzańskiej turystki, XVI-wiecznej Beaty Kościeleckiej-Łaskiej, na przestrzeni dziejów kobiety przemierzające górskie szlaki wpisały się w historię taternictwa i utrwaliły w społecznej świadomości nie tylko za sprawą czynów turystycznych i dokonań sportowych, ale także związanej z nimi zróżnicowanej gatunkowo aktywności literackiej, pisząc relacje z podróży, teksty publicystyczne, powieści. Stawały się też często swoistymi konstruktami literackimi: mamy więc wśród nich pozornie okrutną morderczynię Zofię Kasznicę oraz odrealnione, zmitologizowane siostry Skotnicówny. Nie brakuje również popularyzatorek taternictwa ani walczących o równouprawnienie w górskiej przestrzeni. Prawdopodobnie to właśnie taterniczki spośród wszystkich typów kobiet związanych z Tatrami i Podhalem są najbardziej feministycznie zorientowane, co jak na omawiane czasy, do roku 1939, jest raczej niespotykane… "

24.05.2018
Wydarzenie

„Zbiory specjalne w bibliotekach polskich a problematyka cyfryzacji” - konferencja w Książnicy Pomorskiej im. S. Staszica w Szczecinie

Konferencja organizowana jest w dniach 24-24 maja 2018 w ramach projektu „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej w Szczecinie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

24.05.2018
Artykuł lub wywiad

Majowe atrakcje w życiu akademickim polonistów Uniwersytetu Wileńskiego

Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego odbyły się tradycyjne XVI Dni Polonistyki. Podobnie jak dotychczas, na program święta polonistów złożyła się konferencja studencka (od 2012 roku mająca charakter międzynarodowy) oraz imprezy towarzyszące. Dni Polonistyki odbywały się w dniach 10-11 maja.

20.05.2018
Konkurs

Publikuj.dr - 2. edycja konkursu "Biuletynu Polonistycznego" na najlepszą prezentację obronionej pracy doktorskiej. UWAGA: prace można zgłaszać jeszcze do końca czerwca!

Obecny terminarz przedstawia się następująco: Prace konkursowe można nadsyłać do końca czerwca 2018 roku. Głosy w Ankiecie zamieszczonej w “Biuletynie Polonistycznym” i udostępnionej za pośrednictwem mediów społecznościowych będzie można oddawać od 1 lipca  2018 roku do 16 września 2018 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w drugiej połowie września 2018 roku.

27.04.2018
Oferta edukacyjna

Nowe interdyscyplinarne studia doktoranckie „Humanistyka cyfrowa. Studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych”

Rada Naukowa IBL PAN 24 kwietnia 2018 roku uchwaliła powołanie nowych studiów doktoranckich. Humaniści i informatycy zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące kierunków rozwoju współczesnej humanistyki oraz wpływu przełomu cyfrowego na zachodzące w niej zmiany.  

17.04.2018
Projekt

Projekt nieodpłatnych studiów dla kandydatów z Ukrainy

Rozmowa z dr hab. Martą Koval, prof. nadzw. oraz prof. dr. hab. Markiem Wilczyńskim z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki na Wydziale Filologicznym UG

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.