Biuletyn Polonistyczny

Konkurs

Zdj. Andrea Piacquadio z Pexels | Pexels.com
Data dodania: 09.04.2020
Termin zgłoszeń: 27.04.2020

Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty, które prowadzą działalność statutową w środowisku akademickim w obszarze zgodnym z zakresem rzeczowym zadania publicznego.

Zakres rzeczowy zadania publicznego obejmuje podejmowanie działań na rzecz:

- studenckiego ruchu naukowego i kół naukowych;

- zwiększania świadomości prawnej studentów i doktorantów w zakresie przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki – w tym działania strażnicze;

- rozwoju mediów akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem programów poświęconych tematyce studiów, badań naukowych i popularyzacji nauki;

- wyrównywania szans studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami;

- popularyzacji zachowań proekologicznych wśród studentów i doktorantów;

- wspierania procesu integracji studentów i doktorantów z zagranicy w polskim środowisku akademickim.

Oferty mogą być składane do 27 kwietnia 2020 roku.

Minimalna wartość dotacji wynosi 30 000 zł, maksymalna – 100 000 zł.

Dotacja może zostać przyznana pod warunkiem zapewnienia przez oferenta środków finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w łącznej 2 wysokości minimum 10% całkowitych kosztów realizacji zadania (do środków finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł nie wlicza się wkładu osobowego i wkładu rzeczowego), z wyłączeniem środków stanowiących dotacje na realizację innych zadań zleconych lub projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

Zadanie publiczne będzie realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2020 r. Składane oferty mogą obejmować jedno albo dwa działania, które mogą być realizowane w szczególności w formie konkursów, akcji informacyjnych, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów lub w innych formach mających elementy innowacyjne. Działania realizowane w ramach zadania publicznego nie mogą mieć charakteru komercyjnego.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.