Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 30.09.2023
Data dodania: 30.07.2023

Grzeczność, dobre wychowanie. Teorie oraz praktyki / ogólnopolska konferencja naukowa

Typ wydarzenia:
Konferencja

Dobre wychowanie – jakkolwiek w danych czasach było interpretowane – stanowiło zazwyczaj elementarny model zachowań, jakich wymagano w kontaktach z innymi, korespondencji, relacjach służbowych, wobec klientów, osób stojących wyżej w społecznej hierarchii etc. Zmieniająca się dynamicznie rzeczywistosć wymagała dokonania się przemian, a istnienie social mediów, programy typu reality w dużej mierze w pływają na kształtowanie się kultury osobistej, grzeczność lub jej brak.

Ilustracja z materiałów Organizatora

Istnieje także pewne przyzwolenie na określone typy zachowań, lecz jednocześnie obowiązują wciąż pewne kodeksy, stosujące się choćby do sfery zawodowej, szkolnej czy akademickiej. O czynnikach wpływających na współczesnej pojęcie „grzeczności „ czy „dobrego wychowania”, a także o dawniejszych sposobach postrzegania tego, co w dobrym tonie warto porozmawiać konferencyjnie. Dlatego organizatorzy konferencji proponują np. takie zagadnienia, jak:

 • komunikacja werbalna;
 • savoir vivre;
 • internet;
 • media;
 • social media;
 • kultura szkolna;
 • kultura akademicka;
 • kultura urzędnicza;
 • relacje interpersonalne;
 • konflikty i agresja;
 • dawne i współczesne normy zachowań;
 • pedagogika
 • zjawiska negatywne i patologiczne;
 • epistolografia – tradycyjna oraz e-mailowa;
 • metody i techniki marketingowo-sprzedażowe;
 • relacja usługodawca a klient;
 • normy sąsiedzkie;
 • język i mowa;
 • polityka;
 • programy reality;
 • modele zachowań w firmach, korporacjach etc.;
 • pojęcie dobrego wychowania/ grzeczności – dawniej i współcześnie;
 • kultura – przykłady filmowe, serialowe, literackie etc.;
 • niepokorni;
 • kultura osobista;
 • zachowania przy stole etc.;
 • zachowania w instytucjach publicznych;
 • podręczniki dobrego wychowania na przestrzeni dziejów;

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji, do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres: grzecznosc.ekonferencja@gmail.com mija 13 września 2023 roku. Na podany adres należy przesłać:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej: www.grzecznoscekonferencja.wordpress.com

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta),  dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński), dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),  mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta), mgr Kinga Kamińska (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

(Informacja nadesłana przez Organizatorów)

Informacje

Adres:
wydarzenie online
Data zgłaszania prelegentów:
13.09.2023
Opłata:
200 zł
Do pobrania:
Data dodania:
30 lipca 2023; 12:29 (Mariola Wilczak)
Data edycji:
30 lipca 2023; 12:29 (Mariola Wilczak)

Zobacz także

22.11.2021

Emocje / Ogólnopolska konferencja naukowa

Czy i jak często zastanawiamy się nad emocjami? Czy myślimy o emocjach innych, czy własnych? Jak ważna jest to przestrzeń do przemyślenia i jakie obszary naszego życia pochłania? Widać wszak wyraźnie, że emocje i emocjonalność, ich ekspresja, demonstrowanie bywają ograniczane sytuacjami, wychowaniem, narzucanymi normami społecznymi, czasem też naszym indywidualnym osądem. Są przedmiotem refleksji, materiałem artystycznym, ale też przyczyną rozmaitych zjawisk, zachowań, czynów i analiz. 

01.03.2023

Dyskryminacja / Ogólnopolska konferencja naukowa

Dyskryminacja jest słowem bardzo powszechnym we współczesnych dyskursach. Czy oznacza to, że społeczeństwom i jednostkom brak informacji, a może empatii czy wreszcie tolerancji? A może po prostu nie rozpoznajemy tego zjawiska, a tym samym nie rozumiemy, z czym wiążą się te aspekty. 

08.12.2023

Kobiety – dyskursy, konteksty kulturowo-historyczne, obyczajowość

„Kobieta”, „kobiecość” współcześnie pojmowane są w bardzo szerokim spektrum, mając do zaoferowania o wiele więcej niż tylko konotacje związane np. z przypisanymi rolami społecznymi, zestereotypizowanymi modelami zachować etc., co zdecydowanie skłania do wnikliwych studiów i analiz. Mówimy tutaj zarówno nachyleniu socjologicznym, psychologicznym, medycznym,  kulturoznawczym, ale i obyczajowym, a także językoznawczym, kulturowym, a również i tym w literaturze, sztuce filmowej itd. 

10.07.2022

Zmiany, przemiany, transformacje / Ogólnopolska konferencja naukowa

Powiada się, że zmiany są dobre… Czy na pewno? Czy aby wszystkie? Zawsze? Jak wpływa na jednostkę, społeczność, zbiorowość wydarzenie, które przeobraża dotychczasową rzeczywistość? W jaki sposób postrzegane są zmiany technologiczne, cywilizacyjne przez różne pokolenia? A co z polityką? Edukacją? Albo wejściem w związek małżeński czy rodzicielstwem? 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.