Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 22.02.2019 g.10:00 - 22.02.2019 g.13:30
Data dodania: 22.02.2019

KULTURA JĘZYKA DZIŚ

Typ wydarzenia:
Sympozjum
Miejscowość:
Szczecin

sympozjum naukowe

SYMPOZJUM NAUKOWE

KULTURA JĘZYKA DZIŚ

związane z publikacją monografii

Donum amicitiae: księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Ewie Kołodziejek,

pod red. J. Ignatowicz-Skowrońskiej i R. Sidorowicza, Szczecin, 2016.

 

 

Obrady odbywają się w Książnicy Pomorskiej im. S. Staszica w Szczecinie, ul. Podgórna 15/16 w sali im. Henryka Markiewicza

 

 

 

Program sympozjum

 

 

10.00-10.15 Powitanie prof. dr hab. Ewy Kołodziejek oraz uczestników sympozjum

 

10.15-12.00 Obrady

 

Eliza Grzelak, Prawda wspólnotowa - źródło agresji językowej?

 

Małgorzata Gębka-Wolak, Wielka litera w tekstach urzędowych. Wybrane problemy związane ze  stosowaniem kryterium znaczeniowego

 

Małgorzata Witaszek-Samborska, Patchwork we współczesnej polszczyźnie

 

Przemysław Wiatrowski, Nazwiska motywowane apelatywem "kołodziej"

 

Agnieszka Szczaus, Felietony z cyklu Językowa corrida Ewy Kołodziejek jako teksty popularnonaukowe

 

12.00-12.30 Dyskusja

 

12.30-13.30 Prezentacja zbiorów Książnicy Pomorskiej

 

13.30-13.40 Zamknięcie sympozjum

 

Informacje

Adres:
Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie, ul. Podgórna 15/16, sala im. Henryka Markiewicza
Słowa kluczowe:

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.