Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 14.06.2019 - 15.06.2019
Data dodania: 12.04.2019

Zbrodniarze i ofiary. Społeczeństwo – media - kultura – historia

Typ wydarzenia:
Konferencja
Grupy docelowe:
Studenci, Doktoranci, Samodzielni Pracownicy Naukowi, Doktorzy

Zbrodnie i ich sprawcy to jeden z najliczniej reprezentowanych tematów pojawiających się w kulturze od samego jej zarania. Dominuje on także we współczesnych mediach informacyjnych i społecznościowych, a gdy wpisać w wyszukiwarkę Google hasło „zbrodnia”, pojawiają się najrozmaitsze odniesienia – od definicji czynu, poprzez jego (pop)kulturowe zapisy czy artystyczne (re)interpretacje, aż do kontekstów psychologicznych, kryminalistycznych, socjologicznych, historycznych czy filozoficznych. Tak ogromna rozpiętość tematyczna zdecydowanie prowokuje do naukowego namysłu.

 

Organizatorzy konferencji zapraszają do podjęcia wieloparametrowej refleksji nad zagadnieniami takimi, jak m.in.:
• literatura kryminalna, słynne narracje kryminalne, popularność utworów kryminalnych;
• kryminały z różnych stron świata;
• autorzy kryminałów;
• kultura zbrodni (literatura, film, seriale, gry wideo, komiksy itp.);
• ofiary i zbrodniarze;
• zbrodniarze kontra policjanci;
• zbrodnie doskonałe (?);
• media i zbrodnie, doniesienia medialne, social media, blogi etc.;
• historia zbrodni: zbrodnie masowe, masakry, zabójstwa wielokrotne; polowania na czarownice, tortury, ludobójstwa, tyranie, zbrodnie wojenne;
• seryjni, wielokrotni i masowi mordercy;
• zbrodniarze-uwodziciele
• najokrutniejsze zbrodnie;
• fikcyjne i autentyczne biografie detektywów, śledczych, detektywów-amatorów;
• zbrodnie w historii; miejsca zbrodni i pamięć o nich;
• polityki zbrodni;
• prawo wobec zbrodni;
• zbrodnie nienawiści;
• psychopatologia zbrodni: profilowanie psychologiczne, szaleństwo zbrodniarzy, zbrodnia jako transgresja, wiktymologia;
• afektywność zbrodni: fetyszyzacja zbrodniarzy, zbrodniarze-celebryci, zbrodnie z afektu, zbrodnicze rytuały;
• szantaże, wymuszenia, fałszerstwa, etc.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres: konferencja.zbrodniarzeiofiary@gmail.com mija 12 maja 2019 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu, afiliacja” i zawierający:
• abstrakt (max. 600 słów);
• notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
• numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 350 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Strona konferencji: www.konferencjazbrodniarzeiofiary.wordpress.com

Informacje

Data zgłaszania prelegentów:
12.05.2019
Opłata:
350 zł

Zobacz także

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.