Biuletyn Polonistyczny

Wydarzenie

Data wydarzenia: 20.11.2019 g.09:00 - 21.11.2019 g.16:00
Data dodania: 11.11.2019

"Zygmunt Gloger. Pisarz, myśliciel, uczony" /II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Typ wydarzenia:
Konferencja
Miejscowość:
Białystok

Temat II edycji brzmi: "Naukowe i literackie światy Zygmunta Glogera. Piśmiennictwo, historia, etnografia, ethos ziemiański, język"

• Gloger jako przykład XIX-wiecznego naukowca i literata, piśmiennika i publicysty.

•Naukowe pasje Glogera: historia, archeologia, etnografia, folklorystyka, geografia, historia sztuki, języko- i literaturoznawstwo (i inne).

•Metodologia prac Glogera.

•Świat ziemiański z pogranicza Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Królestwa Polskiego.

• Rodzina Glogerów: genealogia, tradycje, pamięć rodu, kontakty z innymi rodzinami ziemiańskimi.

• Gloger wobec narodów Europy Środkowo-Wschodniej: Litwinów, Białorusinów, Ukraińców, Niemców, Rosjan i innych; wpływ Glogera na te kultury.

• Encyklopedia staropolska ilustrowana jako XIX-wieczna summa wiedzy o Rzeczypospolitej Obojga Narodów: aktualność, rewizje haseł, tradycja gatunkowa.

• Gloger jako kolekcjoner.

•Wyobrażenia o świecie i przemianach cywilizacyjnych w pismach Glogera.

• Dzieła Glogera w przekładach na inne języki i w wydaniach zagranicznych.

• Rola ilustracji, grafiki, fotografii w pracach twórcy z Jeżewa; Gloger-rysownik.

•Kategorie „ludu”, „narodu”, „państwa” w myśli pisarza i refleksji XIX-wiecznego ziemiaństwa.

•Staropolskie silvae rerum w pismach i myśli Glogera oraz ich tradycja w świecie XIXwiecznego ziemiaństwa.

• Glogerowskie „miejsca”: Jeżewo, Tykocin, Białystok, Grodno, Warszawa, Kraków i inne.

•Swoistość dorobku Glogera na tle przedstawicieli innych nauk humanistycznych i społecznych XIX wieku; twórczość Glogera w ujęciu metod interpretacyjnych współczesnej humanistyki; Gloger na tle XXI-wiecznych ujęć nowożytności i symptomów nowoczesności. • Recepcja naukowa i literacka pism Glogera od XIX wieku po współczesność.

Informacje

Zobacz także

06.02.2020

Zygmunt Gloger jako słownikarz-dialektolog. Prezentacja edycji / z cyklu "Spotkanie z gwarą"

Gośćmi kolejnego "Spotkania z gwarą" będą prof. dr hab. Joanna Okoniowa (PWSZ w Tarnowie) i prof. dr hab. Jan Okoń, którzy przedstawią odczyt pt. Zygmunt Gloger jako słownikarz-dialektolog. Prezentacja edycji.

20.02.2020

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu "Polsko-gruzińskie związki literackie, językowe i historyczne". Edycja I: "Dialog kultury gruzińskiej i polskiej w XIX i XX wieku. Literatura – język – historia"

Organizatorami wydarzenia są: Katedra Badań Filologicznych "Wschód – Zachód", Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydział Filologiczny Państwowego Uniwersytetu im. Akakiego Ceretelego w Kutaisi (Gruzja).

26.02.2018

Dyslokacje. Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością

Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową Dyslokacje. Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością.

20.02.2020

Kobiece teksty Odessy. Literatura – język – wyobrażenia / VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Odessa i Morze Czarne. Polsko-ukraińskie związki kulturalne"

Temat VI Konferencji to "Kobiece teksty Odessy. Literatura – Język – Wyobrażenia". Języki konferencji: angielski, polski, ukraiński, rosyjski i inne języki konferencyjne.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.