Biuletyn Polonistyczny

Oferta pracy

Data dodania: 03.03.2019
Termin nadsyłania zgłoszeń: 04.03.2019

Post-doc* w zakresie literaturoznawstwa

Miejscowości:
Białystok
Dziedziny:
literaturoznawstwo

Prorektor ds. nauki UwB ogłasza konkurs w ramach programu RID na stanowisko post-doc* w zakresie literaturoznawstwa na czas określony od 01.04.2019 do 31.12.2020

I. Warunki konkursu
Do konkursu przystąpić mogą osoby spełniające następujące kryteria kwalifikacyjne:
1. posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo,
2. prowadzenie badań w obszarze children’s studies
3. posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego w zakresie konkursu.


II. Wymagane dokumenty:
1. podanie do JM Rektora,
2. życiorys naukowy i kwestionariusz osobowy,
3. odpis dyplomu doktorskiego (lub inny równorzędny dokument); w przypadku uzyskania dyplomu za granicą potrzebny będzie dokument stwierdzający jego równoważność z dyplomem polskim (nostryfikacja),
4. wykaz osiągnięć i publikacji naukowych,
5. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ust. 1 Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO,
6. inne dokumenty, które uczestnik chce załączyć.


III. Od osoby, która zostanie zatrudniona na stanowisku post-doc w ramach programu RID, oczekuje się:
1. publikacji dwóch oryginalnych artykułów naukowych w czasopiśmie z bazy Scopus,
2. publikacji jednej monografii autorskiej,
3. jednej aplikacji o grant NCN/NPRH.


IV. Dokumenty należy złożyć w terminie do 4 marca 2019 na adres:
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Biuro RID, 15–420 Białystok, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
Godziny urzędowania : poniedziałek – piątek 8.00-15.00, pokój nr 85
O udziale w konkursie decyduje data wpływu dokumentów.


V. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 marca 2019.

Wynik konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Wydziału Filologicznego.
Informacje o projekcie na stronie internetowej: http://uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/blisko-9-mln-dla-uniwersytetu-wbialymstoku-na-rozwoj-humanistyki/47d0b95d


* definicja stanowiska pracy typu post-doc - stanowisko pracy przeznaczone dla osoby rozpoczynającej
karierę naukową, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem zatrudnienia w
projekcie. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach
określonych w Kodeksie pracy. 

Informacje

Słowa kluczowe:
Data dodania:
3 marca 2019; 19:42 (Sylwia Pikula)
Data edycji:
3 marca 2019; 19:42 (Sylwia Pikula)
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywanena Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Sprawdź informacje o plikach cookies.